Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4B kapitel 1

Skapad 2017-01-16 10:42 i Sörviks skola Ludvika
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 4 Matematik
BRÅKRÄKNING Människan har använt siffror för att ange tal sedan urminnes tider. Snart upptäckte man att man också behövde tecken för att uttrycka delar av ett helt tal. Delar av ett helt tal skrivs med bråk eller decimaltal. RATIONELLA TAL är tal som kan skrivas som bråk. Bråk har ett bråkstreck.

Innehåll

Kapitel 1 - BRÅKRÄKNING

Under ca 10 lektioner kommer vi att jobba med kapitel 1 - bråktal. Vecka 3 - 6. Vi varvar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 4B. Du kommer att få läxor och arbetsblad där du får träna mera eller fördjupa dig i ämnet. Du kommer även att få chans att prov på olika mattespel på datorn, t.ex. Chefren.

Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov, bedöms utifrån matrisen längs ner som är baserad på LGR 11.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 
 • Kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 B Mera Favorit Matematik - elevbok
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • gruppuppgifter
 • gemensamma genomgångar
 • läxor

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, läxor, prov både muntligt och skriftligt.   

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du deltar aktivt på lektionerna, gör dina läxor, samtalar om matematik med dina kamrater, skriftliga prov, får du visa vad du kan. 

 Planering kapitel 1                                    

Vecka

Dag

Innehåll

sidor

4

Måndag

1. Vi repeterar tal i bråkform

6-9

 

Tisdag

2. Lika stora bråk, olika skrivsätt

10-13

 

Onsdag

3. Tal i blandad form

14-17

 

Torsdag

GÖR KLART s.6-17 + arbetsblad

 

 

Fredag

4. Addera bråk

18-21                 

 

LÄXA

 

 

 

Vecka

Dag

Innehåll

sidor

5

Måndag

5. Subtrahera bråk

22-25

 

Tisdag

6. Ta ut delar av tal

26-29

 

Onsdag

7. Ta ut delar av tal

30-33

 

Torsdag

8. Favoritsidor

34-37

 

Fredag

9. Vi övar

38-41

 

LÄXA

 

 

 

Vecka

Dag

Innehåll

sidor

6

Måndag

SLÖJD

 

 

Tisdag

10. Vad har jag lärt mig?

42

 

Onsdag

GÖRA KLART/FÖRDJUPNING

 

 

Torsdag

GÖRA KLART/FÖRDJUPNING

 

 

Fredag

PROV 1 - provboken

4-7

 

LÄXA

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Favorit matematik 4B kapitel 1

Uppgift 1

Skriv svar på huvudräkningsuppgifterna: a) 2 - 3/5 = b) Hur mycket är en tredjedel av 18 kronor? c) Jonas och Laura delar på 42 kronor så att Jonas får en sjättedel av pengarna och Laura får resten. Hur mycket pengar får Laura?
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Begrepp
Vet vad som menas med tredjedel, femtedel och sjättedel

Uppgift 2

Måla a) Hälften b) en tredjedel c) en fjärdedel
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Kommunikation
Redovisar tal i bråkform med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder; ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.

Uppgift 3 och 4

Räkna 3 a) 1/3 + 1/3 = b) 4/9 + 3/9 = c) 2/5 + 3/5 = d) 2/10 + 4/10 = e) 5/8 + 2/8 = f) 7/7 + 3/3 = 4 a) 5/6 - 3/6 = b) 1/6 - 1/6 = c) 8/9 - 7/9 = d) 5/8 - 3/8 = e) 1 - 8/12 = f) 6/6 - 5/5 =
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Metod
Adderar och subtraherar bråk

Uppgift 5

Räkna a) 1 2/4 + 1/4 = b) 6 3/4 - 2/4 = c) 2 3/8 + 5/8 = d) 3 8/11 - 6/11 = e) 7 4/9 + 3/9 f) 8 6/7 - 4/7 =
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Metod
Adderar och subtraherar tal i bråkform och tal i blandad form

Uppgift 6

Välj tecken < , = eller > a) 1/5 ____ 3/5 b) 2 4/5 ____ 2 3/5 c) 11/12 ____ 9/12 d) 6/6 ____ 1 e) 4/6 ____4/7 f) 4 8/9 ____ 5 4/9
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Metod
Storleksordnar tal i bråkform och tal i blandad form.

Uppgift 7

Skriv uttrycket och räkna: a) 1/3 av talet 27. b) 3/4 av talet 32. c) 4/5 av talet 60.
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Metod
Uttrycker bråk som del av helhet och del av antal. Utför beräkningar för att ta reda på andelen av ett tal.

Uppgift 8

Visa hur du löser uppgiften. a) En dunk innehåller 6 liter saft. Först dricker barnen 1/2 liter och sedan 2 1/2 liter. Hur mycket saft finns det kvar i dunken? b) Olga har 35 kronor. Eskil har 4/5 så mycket. Hur mycket pengar har Eskil? c) På ett bord står två likadana pajer. Anna äter 2/10 av den ena pajen och 3/10 av den andra. Hur mycket paj finns kvar? d) Isa har 24 kronor. Hon köper godis för 4/8. Sedan sparar hon hälften av det hon har kvar. Hur många kronor sparar Isa?
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Problemlösning
Förstår frågan i en textuppgift. Väljer strategi och löser problemet.
Metod
Räknar addition och subtraktion med tal i bråkform.
Kommunikation
Redovisar sin lösning

Uppgift 9

Set finns 5 markerade tal på tallinjen. Vilket av talen tänker Charlie på? - Charlies tal är 1 1/5 större än ett annat tal på tallinjen. - Charlies tal är 4/5 mindre än ett annat tal på tallinjen. Charlies tal är:
Uppgiften inte löst eller felaktig
Uppgiften delvis löst
Uppgiften korrekt löst
Problemlösning
Förstår frågan i en textuppgift.
Begrepp
Läser och placerar bråk på tallinjen. Storleksordnar tal i bråkform.
Metod
Adderar och subtraherar tal i bråkform.
Resonemang
Utesluter alternativ som inte stämmer in på de krav som anges för rätt svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: