Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2017-01-16 10:47 i Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området naturvetenskap och teknik.
Förskola
Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2016) ska vi arbeta med Naturvetenskap & Teknik. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget Funktionell Kvailté, som är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Vättarnas Unikum-arbete bygger på de sex olika delarna i Funktionell Kvalité. Vår pedagogiska planering bygger på det enskilda barnets intressen men är förlagt på gruppnivå. Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både planering och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Planeringen utvärderas sedan i slutet av terminen.

Innehåll

Naturvetenskap och teknik

Funktionell Kvalité säger:

Enheten organiserar för att barnen ska kunna bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap samt att urskilja teknik i vardagen och utforska hur teknik fungerar. 

Att barnen med hjälp av olika uttrycksformer upptäcker, utforskar och bearbetar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter djur samt kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Att barnen ska kunna utveckla en förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor natur och samhälle påverkar varandra

På Fjärilen är utemiljön vrt verktyg. Vi bygger och konstruerar med olika material och tekniker. När vi sedan är inne på förskolan har vi även lego, polydron, tågbanor, kaplastavar mm. Med hjälp av dessa bygger barnen olika konstruktioner. 

Vår utemiljö för dagen blir ett självklart område att utforska naturen på olika sätt.

Detta arbete fortlöper under terminen.

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

 

Vad har vi sett för behov?

 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: