Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2017-01-16 10:57 i Pysslingen Förskolor Prästgatans Förskola Pysslingen
En pedagogisk planering över vårt uppdrag inom området Värdegrund.
Förskola
Enligt vårt styrdokument Läroplan för förskolan -98 (reviderad 2016) ska vi arbeta med Värdegrund. Pysslingens förskolor använder sig också av verktyget Funktionell Kvalité, som är ett eget kvalitetssystem som konkretiserar läroplanen. Vättarnas Unikum-arbete bygger på de sex olika delarna i Funktionell Kvalité. Vår pedagogiska planering bygger på det enskilda barnets intressen men är förlagt på gruppnivå. Arbetet fortsätter sedan genom lärlogg där vi kopplar både planering och styrdokument så att dessa hålls levande genom året. Planeringen utvärderas sedan i slutet av terminen.

Innehåll

Funktionell kvalité säger:

Enheten stimulerar barnens samspel och visar respekt för individen samt medverkar till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet.

Att vi hjälper barnen att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd och kompromissa.

Att vi hjälper barnen lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor med barnen i vardagen och gör dem uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande.
Vi pedagoger strävar efter att vara goda förebilder som är grund för ett gemensamt värdegrundsarbete.           I Vättarna arbetar vi mycket aktivt med att barnen skall respektera och visa hänsyn mot varandra.
Vi grundlägger ett synsätt som tillåter olikheter och olika behov.

Vi för en ständig kommunikation med dem och vägleder dem i olika situationer som uppstår under en dag på förskolan.

Barnen skall känna sig trygga med sina olika känslor, kunna sätta ord på dem, uttrycka dem på olika sätt och hantera dem på ett bra sätt.

Ord som ofta används är: kompis, samsas, hjälpa, glad, ledsen, arg, rädd, trygghet, grupptillhörighet, hänsyn, ansvar, turtagning, respekt för allas olikheter.

Detta arbete fortlöper under terminen.

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

 

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

 

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

 

Vad har vi sett för behov?

 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: