👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism & Buddhism

Skapad 2017-01-16 13:24 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Religion med fokus hinduism och buddhism.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Du skall i drygt fyra veckor studera Hinduism och Buddhism. Två religioner som har sina utövare på många platser i världen men framförallt i Indien och Sydostasien. Kan det finnas fler gudar än bara en inom en och samma religion?Hur ska vi leva våra liv?Vad händer efter att vi dött? Återföds vi - reinkarnation? Hur påverkas samhälle och människan av dessa religioner? Vi kommer att behandla dessa och flera frågeställningar i detta arbetsområde.

Innehåll

Konkretisering - Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer att gå igenom de mest utmärkande dragen inom hinduism och buddhism. Vi kommer att jämföra dessas två religioner med varandra.Vi kommer även att få tillfälle att jämföra dessa östliga religioner med några västliga(judendom,kristendom och islam).

Ni kommer att studera:

- religionernas uppkomst, grundare och utbredning

- religionernas centrala tankegångar

  skrifter, gudar, meningen med livet,hur livet skall levas, människans roll

 - hur samhälle och individ påverkas av religionen

Undervisningens innehåll

Du kommer att läsa texter, se på filmer och diskutera kring de två religionerna samt arbeta med enskilda uppgifter.

Tidsplan 

v. 37 -40

Bedömning

Du visar dina kunskaper om de två religionerna genom diskussioner och aktiviteter på lektionstid samt genom ett skriftliga prov på begrepp och en inlämningsuppgift där du jämför hinduismen och buddhismen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - indelade i moment

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper om religionen
Du har baskunskaper om hinduism och buddhism. Du beskriver viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar.
Du har goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Du har mycket goda kunskaper om hinduism och buddhism. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra.
Likheter - skillnader
Du resonerar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Du resonerar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan olika sätt att tro.
Samband religion - samhälle
Du kan med enkla samband och till viss del underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.
Du kan med komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang beskriva hur samhället påverkar religionen och hur religionen påverkar samhället, kulturen och de traditioner som utövas i ett land.