Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ögat

Skapad 2017-01-16 14:22 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi
Solens strålar har märkliga egenskaper. De syns inte, men ändå lyser de upp och sätter färg på vår tillvaro. Solens UV-strålning kan vi inte heller se direkt, men ändå ger den oss bruna ben på stranden. Idag har vi lärt oss att skicka information med hjälp av ljus, snabbare än någonsin tidigare. Ledningar av glas håller på att ersätta våra teleledningar av koppar. Vi kan också skapa ljus som inte förekommer naturligt, nämligen laser. Med laser kan vi till exempel mäta avstånd och operera närsynthet.

Innehåll


Här får du lära dig:

* hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse
* hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och vatten
* hur historiska  och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra livsvillkor
* att vitt ljus kan delas upp med spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger
* att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt
* varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och annan helt ofarlig
* resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och framtiden
* beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt
* att strålningsenergi är en av flera energiformer

*ögats delar och hur synen fungera

 

Så här kommer vi att jobba:
* gemensamma genomgångar
* praktiska undersökningar
* klassrums diskussioner
* film
* text och studieuppgifter i spektrum Fysik s. 130-165 (ljus) och spektrum Biologi s. 289-292 (ögat)

Området kommer att avslutas vecka 10 med en bedömningsuppgift.

Använd gärna länkarna till studi.se om det är någon lektion du missat eller något du vill har förklarat en gång till.

https://www.studi.se/l/synen-1
https://www.studi.se/l/ljus-och-skugga
https://www.studi.se/l/konkav-och-konvex-reflektion
https://www.studi.se/l/reflektion-och-transparens
https://www.studi.se/l/ljusets-brytning-1
https://www.studi.se/l/ljusets-brytning-2
https://www.studi.se/l/linser
https://www.studi.se/l/farger-i
https://www.studi.se/l/farger-ii

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: