Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren i naturen på vintern

Skapad 2017-01-16 14:29 i Almunge skola Uppsala
Hur klarar sig djuren i naturen under vintermånaderna?
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Hur klarar sig djuren i skogen här vintern kommer? Flyr de landet, säger adjöss? Blir de en zombie och säger god natt? eller äter de sig tjocka och håller ut?

Innehåll

Arbetssätt:

Du kommer att arbeta med temat genom att lyssna på berättande och litteratur, läsa egen fakta, titta på filmklipp, diskutera, rita och träna din förmåga att skriva faktatexter. I fältstudier tittar du efter spår av djur och fåglar i vår närmiljö.

Du kommer att få träna din förmåga att använda ämnesspecifika ord, t.ex. dvala, vinterpäls, matförråd, kroppstemperatur, ide, flyttfåglar, stannfåglar, i ditt eget berättande.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att berätta utifrån bilder.

 

Litteratur: ”Djuren i skogen, vinterboken”

”Året runt med djuren”

Filmer på SLI:

”Varmt, kallt och mittemellan”

”Vi lär oss om: Hur djuren klarar vintern”

 

Du ska kunna:

Namnge och känna igen några djur och berätta hur de anpassar sig för att överleva vintern.

Namnge och känna igen några fåglar som stannar i Sverige under vintern och berätta hur de anpassar sig för att överleva vintern.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån din förmåga att berätta om några djur och fåglars anpassning till vintern.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: