👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - Etik och moral

Skapad 2017-01-16 14:35 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vad är rätt och vad är fel i olika situationer? Ofta ställs vi människor för olika problem då vi funderar över hur vi ska förhålla oss till våra medmänniskor, djur och natur. Det finns flera frågor där det är svårt att avgöra vad som är rätt eller fel. Vi ska nu försöka skaffa oss verktyg och förståelse för hur vi kan hantera dessa situationer något bättre. I samband med den rådande pandemin så har dessa frågor blivit särskilt viktiga exempelvis i samband med vaccinationer. Vilka grupper av människor ska vaccineras först och varför? Hur mycket ska vi stänga ner samhället? Skolan? Hur påverkar det de äldre? Hur påverkar det dagens ungdom?

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Vi kommer under det här momentet att arbeta med etik och moral. Ni kommer att få ta ställning till olika former av etiska dilemman och få diskutera vad som är rätt och fel. Till er hjälp har ni en speciell mall, som ni kan utgå ifrån, då ni ska ta ställning till ett etiskt dilemma. Vi ska också att jobba med tre olika etiska modeller som kan ligga till grund för era lösningar av etiska dilemman. Vi kommer också att diskutera människovärde och människans förhållande till andra levande varelser.

I samband med det här momentet kommer vi framförallt träna upp vår förmåga att kunna resonera utförligt och motivera våra tankar och åsikter. I slutet av momentet kommer vi också kortfattat beröra de tre kristna inriktningarna protestantism, katolicism och den ortodoxa kristendomen.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med utgångspunkt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt. Där förståelsen av begrepp och förmågan att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt kommer att prioriteras. Du kommer att ha möjligheter att utveckla dessa förmågor både enskilt och i grupp kopplat till kooperativt lärande. Det är också lite beroende på hur pandemin utvecklar sig. I ditt resonemang kopplat till etiska dilemman kommer du få använda dig av en skrivmall för att lättare få grepp om analysen.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer till viss del kunna påverka arbetssättet under momentets gång. Vi kommer också tillsammans bestämma eventuella provdatum och läxor.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att kunna visa dina förmågor i samband med de etiska analyserna, skriftligt under lektionstid och samband med en slutuppgift. Du kommer också förhoppningsvis kunna visa detta muntligt under lektionerna.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se datum för läxor och prov i den digitala kalendern.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9