👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Nicke Nyfiken 2017

Skapad 2017-01-16 16:43 i Delfinens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola

Innehåll

Planerade insatser

 Vi vill att barnen får en förståelse för demokratiska beslutsprocesser. Bland annat genom att rösta om till exempel utflyktsmål med hjälp av duploklossar, detta visualiserar majoritetsbegreppet. 

Barnen ska vara delaktiga i utformandet av den pedagogiska miljön på förskolan. Även vilket material som erbjuds ska fortlöpande diskuteras och utvärderas.

Genom arbetet med Grön Flagg vill vi engagera barnen i miljöfrågor, både globalt och lokalt. Detta gör vi genom bland annat återvinning av papper och förpackningar samt resonemang runt användandet av naturresurser. Dessutom arbetar vi med målen som nämndes i förra stycket.

 

 Grupparbete - barnen födda 2012 utgör halva barngruppen, därför tänker vi att det behövs två pedagoger i den gruppen. I början av terminen har det framgått att bokstäver - framför allt kopplat till deras namn - är det gemensamma stora intresset. Därför kommer vi lägga fokus på detta genom att sätta upp bokstäver och bilder som kan hjälpa barnen att koppla bokstäverna till sina ljud.  

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker... för att..."

Barnen förstår och respekterar majoritetsbeslut.

Barnen kan, på eget initiativ, ifrågasätta och medverka till att förändra den pedagogiska miljön och dess innehåll.

Barnen förstår resonemang kring konsumtionsmönster och dess miljöpåverkan.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016