Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7 Repetition, skolan och realia

Skapad 2017-01-16 22:41 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Vad kommer du ihåg av det du lärde dig för ungefär ett år sedan? Vi repeterar och fördjupar kunskaperna om hur man presenterar sig, hälsar, klockan t ex. Vi lär oss fler ord och uttryck om skolan. Slutligen arbetar vi med östra delen av Frankrike.

Innehåll

Arbetsområde och bedömning

Arbetsområde:

Vi utgår i huvudsak från kapitel 1 och 2  i Chez nous 2 . 

Vi arbetar varierat, både individuellt, i par och alla tillsammans. 

Ordfält:

- hälsningsord, presentation av person
- klockan
- skolan: ämnen, schema, skolrelaterade föremål

Grammatik:

- verben être, avoir, aller och regelbundna er-verb
- bestämd och obestämd form
- att uttrycka sig i nekande form

Realia:

Östra Frankrike

 

Bedömning

Jag bedömer:

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar,)

- resultat på skriftliga förhör och prov

Matriser

M2
Chez nous 2 kapitel 1 och 2 presentation och skola

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Ordförråd - nya ord och uttryck
F innebär att kunskapskraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du har tagit till dig ungefär hälften orden och uttrycken i kapitel 1-2. Du kan använda dem i några egna meningar så att innehållet blir begripligt.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken i i kapitel 1-2 och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken i kapitel 1-2 och kan använda dem för att forma egna meningar med gott resultat och förstå dem i berättande text.
Verb i presensoch även i nekande form
Du kan presensfor-men för jag-personen av verben och också några av de andra formerna. Du känner till hur man gör en mening nekande.
Du kan i princip presensformerna för verben, men inte med full säkerhet. Du placerar negationen ne...pas oftast rätt.
Du är helt säker på alla presensformerna av verben och kan tillämpa dem rätt. Du negerar meningar med stor säkerhet.
Bestämd och obestämd artikel
Du vet vilka artiklarna är men använder dem inte med någon säkerhet
Du vet vilka artiklarna är och använder dem oftast rätt
Du vet vilka artiklarna är och använder dem i princip alltid rätt
Realia
Du kan några fakta om östra Frankrike.
Du kan nämna flera fakta om östra Frankrike
Du kan redogöra för i princip allt det vi läst om angående östra Frankrike.
Uttal och flyt
Du kan läsa långsamt men med en del uttalsfel. I dialoger kan du säga några ofta förekommande fraser med viss säkerhet.
Du kan läsa med visst flyt med bara några uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med ganska stor säkerhet.
Du kan läsa med bra flyt, nästan utan uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: