Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdprodukt med musikinspiration 8D

Skapad 2017-01-17 10:09 i Tiundaskolan Uppsala
Förkläde inspirerat av ett land
Grundskola 8 Slöjd
Tillverka en slöjdprodukt som inspirerats av musik.

Innehåll

Avsnitt 1

Syfte

Eleven utvecklar sin förmåga att:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centalt innehåll

se kopplingar till läroplanen nedan.

Mål

 • Att använda inspirationskällan (den musik du valt) till att formge ett klädesplagg eller annan slöjdprodukt.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är arbetsprocessen (planering, framställning och analys), teknikerna och hur väl uttrycket hänger ihop.

Arbetsgång

1. Ta del av inspirationsmaterial

2. Planera

Planeringen ska innehålla:

-tankekarta över den artist, musik eller låt du valt

-en skiss på den produkt du valt att göra

-beskrivning i ord och/eller bild hur du ska få fram uttrycket (musiken) i din produkt.

-val av tekniker och material

3. Rita dina mönsterdelar på mönsterpapper

4. Klipp ut i tyg

5. Framställ din produkt.

Om du ska trycka, göra applikationer eller brodera så är det lättast att göra innan du syr ihop delarna.

6. Efter avslutat arbete lämnar du in:

 • planering med tankekarta och skiss
 • den färdiga produkten

7. Muntlig eller skriftlig redovisning av arbetsprocessen ("Reflektion-slöjdprodukt med musiktema")

 

Tidsplan åk 8 onsdagar, vt 2017        
                 
Vecka Datum Aktivitet            
2 17-01-11 Introduktion av musiktemat            
3 17-01-18  Planering            
4 17-01-25  Planering            
5 17-02-01  Praktiskt arbete            
6 17-02-08  Praktiskt arbete            
7 17-02-15  Praktiskt arbete (lämna in din planering)            
8 17-02-22 SPORTLOV            
9 17-03-01  Praktiskt arbete            
10 17-03-08  FRILUFTSDAG            
11 17-03-15  Praktiskt arbete            
12 17-03-22  Praktiskt arbete (formativt betygssamtal)            
13 17-03-29  Praktiskt arbete            
14 17-04-05  Praktiskt arbete            
15 17-04-12 PÅSKLOV            
16 17-04-19  Praktiskt arbete            
17 17-04-26  Praktiskt arbete            
18 17-05-03  Praktiskt arbete            
19 17-05-10  Praktiskt arbete            
20 17-05-17  Muntlig eller skriftlig reflektion över arbetsprocessen. Frågorna finns i uppgiften "Reflektion- slöjdprodukt med musiktema".            
21 17-05-24              
22 17-05-31              
23 17-06-07  Utvärdering            
                 

Uppgifter

 • Reflektion-slöjdprodukt med musiktema

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav lgr11 åk7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda handverktyg redskap och maskiner
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja tillvägagångssätt och motivera sina val
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utveckla idéer
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Pröva hur material och tekniker kan kombineras
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge omdömen om arbets-processen, använda slöjd-specifika begrepp och visa på samband mellan form, funktion och kvalitet
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka slöjd-föremåls uttryck samt resonera om erfarenheter, trender och traditioner i kulturer
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: