Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-01-17 15:47 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Grundskola 4 Historia
De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 e.Kr kallas vikingar och tidsperioden just för vikingatiden. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcksresande. Det och mycket annat ska du få möjlighet att lära dig mer om under detta tema.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att:

Du ska lära dig hur norden befolkas och de utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska dessutom lära dig om nordens kulturmöte med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration. 

Förmågor att utveckla:

Förmågan att undersöka, beskriva, jämföra och se samband mellan hur samhälle, kultur, politik, migration och levnadsvillkor förändrades under vikingatiden med idag. 

Förmågan att resonera kring varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Förmågan att kommunicera och diskutera det vi arbetar med.

Förmågan att använda ämnesspecifika begrepp när du beskriver, resonerar och jämför.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att påbörja arbetet med att ta reda på vilka förkunskaper du har samt vad du är nyfiken på. Vi kommer att genom föreläsningar, diskussioner och filmer bli bekanta med vikingatiden. Vi kommer att jämföra järnåldern med vikingatiden samt se på hur levnadsvillkoren skildrades under dessa tidspoker. Vi kommer att jämföra hur barn, män och kvinnor levde på vikingatiden med idag. Vi kommer att diskutera orsaker och konsekvenser till vikingafärderna genom att titta på levnadsvillkor, religion och kultur. Hur det bland annat gick från asatron till kristendom. Vi kommer att diskutera hur kunskapen om vikingarna har nått oss idag genom bland annat staden "Birka", runor, utgrävningar och gravar. Du kommer även under temats gång få bekanta dig med ämnesspecifika ord som tillhör tidsepoken, såsom plundra, handel och trälar.

Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett tematisk arbete där du kommer att få göra en digital berättelse genom Creaza och Cartoonist. 

Hur kommer du att att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dig utifrån dina diskussioner under lektionerna samt genom ditt arbeta på på Creaza och avslutningsvis ett litet skriftligt test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Bedömningsmatris, vikingatiden.

På väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Levnadsvillkor
Du ska kunna de olika samhällsklasserna under vikingatiden samt kortfattat redogöra för hur de olika klasserna levde.
Du är på väg att lära dig de olika samhällsklasserna från vikingatiden och/eller att kunna förklara kortfattat hur de olika klasserna levde.
Du kan de olika samhällsklasserna från vikingatiden. Du kan dessutom göra enklare resonemang över hur de olika klasserna levde.
Du kan de olika samhällsklasserna från vikingatiden och kan på ett utvecklat sätt beskriva och resonera hur de olika klasserna levde.
Migration
Du ska kunna beskriva orsakerna till varför vikingarna gav sig iväg på vikingafärder i Europa. Samt att kunna förklara vilka konsekvenser som resorna medförde.
Du är på väg att lära dig orsakerna till att vikingarna gav sig iväg på vikingafärder. Till exempel handel, upptäckande av nya länder samt stor hantverksskicklighet.
Du kan göra enkla förklaringar till varför vikingarna gav sig iväg på vikingafärder. Till exempel handel,upptäckande av nya länder samt stor hantverksskicklighet.
Du kan på ett utvecklande sätt beskriva och resonera kring varför vikingar gav sig iväg på vikingafärder. Du ska också kunna namnge några konsekvenser av resorna. T.ex. plundring och kristendom.
Källor
Här ska du kunna svara på frågan: "Hur har vi fått all kunskap om vikingatiden"?. Du ska kunna beskriva varför runor, utgrävningar, gravar och "Birka" är betydelsefullt för vår förståelse över vikingatiden. Kan vi se vad spår av det idag eller av liknande upptäckter av andra folkslag?
Du är på väg att lära dig några olika källor från vikingatiden. T.ex. Birka, runor och arkeologi.
Du kan namne några olika källor från vikingatiden. T.ex. Birka, runor och arkeologi. Du kan också på ett enkelt sätt förklara vad vi kan lära oss från de olika källorna. T.ex. genom runorna fick vi en förståelse över bland annat vikingafärderna.
Du kan namne några olika källor från vikingatiden. T.ex. Birka, runor och arkeologi. Du kan också på ett välutvecklat sätt förklara vad vi kan lära oss från de olika källorna.T.ex. genom runorna fick vi en förståelse över bland annat vikingafärderna.
Religion/tro
Du ska kunna förklara vikingatidens religion, nämligen asatron. Till exempel skapalseteori, asagudar och livsåskådning. Vi kommer även prata om likheter och skillnader mellan världsreligionerna och asatron.
Du är på väg att lära dig asatrons innebörd. Till exempel hur man ska leva enligt asatron (livsåskådning) samt varför man offrar till de olika asagudarna.
Du kan föra enkla resonemang kring asatron. Du kan till exempel kortfattat beskriva hur människorna levde i enighet med asatron. T.ex genom blot.
Du kan föra utvecklade resonemang kring asatron. Du kan till exempel kortfattat beskriva hur människorna levde i enighet med asatron. T.ex genom blot eller plundring. Du kan dessutom göra utvecklade resonemang kring exempelvis likheter och skillnader mellan kristendomen och asatron.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: