Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Samspel och kommunikation

Skapad 2017-01-17 18:05 i Förskolan Lärkan Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Vi har valt att arbeta med temaområdet samspel och kommunikation eftersom vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga inom detta område.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Ludvika kommun har valt att prioritera ett språkmedvetet arbetssätt inom förskolan. Vidare har vi på Lorensberga förskoleområde valt att prioritera arbete med att utveckla ett förhållningssätt präglat av respekt till andra människor.

På avdelningen Barret arbetar 4 personal tillsammans med 22 barn i åldrarna 3-6 år. Vi har valt att arbeta med temaområdet samspel och kommunikation eftersom vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga inom detta område.

METOD

Under förmiddagarna (måndag-torsdag) kommer alla att arbeta i mindre grupper utifrån temat. Vi har gjort en fast gruppindelning för att skapa trygghet hos barnen. Gruppindelningen sitter uppsatt med bilder, så barnen under hela dagen kan se vilka som ingår i deras grupp. Vi sätter även upp ett dagsschema där barnen kan se när det är dags för temaarbetet.

Vi har delat upp ansvaret för de olika grupperna så varje personal har ansvar för att planera och dokumentera för en grupp var, under en längre period.

Genom samtal och reflektion tillsammans med barnen, samt vid dokumentation och egen reflektion och utvärdering, vill vi ge barnen möjlighet till inflytande i temat.

Vi har delat in barnen i mindre grupper utifrån barnens intressen och planerar för aktiviteter där vi är tillsammans i gruppen. Alla barn, oavsett kön, erbjuds samma aktiviteter och möjlighet till deltagande.

DOKUMENTATION

Den ansvariga personalen beslutar om hur de planerade aktiviteterna dokumenteras på bästa sätt, men förslagsvis är genom foton, film, anteckningar, barnens bilder/dokumentation.

Vi dokumenterar utifrån de mål vi har satt upp för temat; vad erbjuder vi barnen och vad visar barnen för intresse utifrån detta?

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi följer upp och utvärderar kontinuerligt på enskild och gemensam planeringstid. I slutet av temaperioden gör vi en mer sammanfattande utvärdering utifrån arbetet som har varit.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: