Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO- Naturvetenskapligt arbetssätt (v.3-6)

Skapad 2017-01-18 09:23 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Biologi Fysik Kemi
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Detta har skapat och skapar frågor som människan vill få svar på. Vissa frågor besvaras bäst genom att genomföra systematiska undersökningar. Hur ett sådant arbetssätt går till - från planering, genomförande och utvärdering ska du få möjlighet att lära nu!

Innehåll

Syfte:

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Metod:

v.3

□ Tisdag: Uppstart av LPP och genomgång av naturvetenskapligt arbetssätt. 

□ Tisdag: Planering av laboration - Statiskt och dynamiskt muskelarbete.

□ Fredag: Grupp 1: genomför och utvärderar laborationen (BI).

 

v.4

□ Måndag: Grupp 2 - genomför och utvärderar laborationen. (BI)

□ Tisdag: Återkoppling laboration: Statiskt och dynamiskt muskelarbete.

□ Planering av ny laboration - Värmekapacitet. (FY)

□  Fredag: Matematik

 

v.5

□ Måndag: feedback och inlämning av laboration 2 (värmekapacitet). Alla lämnar i en planering.

□ Tisdag: Grupp 1 - genomför och utvärderar laborationen. (FY)

□ Planering av ny laboration - ___________________ (KE). Denna gång på egen hand.

□  Fredag: Grupp 1 - genomför och utvärderar laborationen. (FY)

 

v.6

□ Måndag: Planering av ny laboration - ___________________ (KE). Denna gång på egen hand.

□ Tisdag: Grupp 1 - genomför och utvärderar laborationen (KE). Denna gång på egen hand.

□ Onsdag: Grupp 2 - genomför och utvärderar laborationen (KE). Denna gång på egen hand.

□ Utvärdering av LPP. - fredag.

 

 

För bedömning: se matris och formativt omdöme under kunskapsfliken.

 

Uppgifter

 • Utvärdering - av naturvetenskapligt arbetssätt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: