Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första människorna och antiken

Skapad 2017-01-18 11:21 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Historia
Varför ska du lära dig om tidiga civilisationer? Även om detta var samhällen som fanns för väldigt länge sedan kan vi ha nytta och glädje av att veta saker om dem eftersom mycket som gjordes då fortfarande påverkar oss nu. T.ex. matematik, språk, olika sätt att bygga på, statsskick, stormakter och religion. Följ med på en spännande resa bakåt i tiden!

Innehåll

De stora frågorna som du ska besvara är:

¤Vilka blev konsekvenserna av att människor blev bofasta?

¤Vilka spår av antiken finns kvar än idag?

 

Detta arbetsområde kommer att pågå under vecka 2-12.

 

Hur och på vad kommer bedömningen att grundas på?

 • Enskild skriftlig bedömningsuppgift där du ska resonera om vilka konsekvenserna blev av att människor blev bofasta.

 • Muntlig bedömningsuppgift i grupp där du ska dramatisera ett grekiskt drama och samtidigt svara på vilka spår det finns kvar av antiken än idag.

 

Vilken hjälp kommer du att få?

 • Du har hjälp av olika källor, t.ex. detta häfte och läroboken.

 • Du får hjälp av lärarens och dina klasskamraters respons.

 • Du får hjälp av EPA-modellen, analysmodellen, sambandskedjor.

 • Du får hjälp av dina egna erfarenheter och din förförståelse.

 • Du får hjälp att bygga upp ett drama med hjälp av pedagoger från dramalogen.

 

Vi kommer att arbeta enligt följande:

Del 1

 • Anna presenterar arbetsområdet De första människorna

 • Övningsuppgift enligt EPA-modellen ”Begreppsförståelse – hur mycket kan du?” s.4-5

 • Filmer ”Människans historia del 1-3”

 • Övningsuppgift ”Bit för bit” s.6

 • Övningsuppgift ”Vad säger jägaren till bonden?” s.7

 • Övningsuppgift ”En typisk högkultur” s.8

 • Övningsuppgift ”Hur hänger allt ihop? (sambandskort) s.9

 • (För dig som vill lära dig ännu mer) Övningsuppgift: Några viktiga och kluriga varför-frågor s.10

 • Enskild skriftlig bedömningsuppgift där du ska resonera om vilka konsekvenserna blev av att människor blev bofasta s.11

Del 2

 • Anna presenterar arbetsområdet Antiken

 • Övningsuppgift enligt EPA-modellen ”Begreppsförståelse om det antika Grekland – hur mycket kan du?” s.12-13

 • Övningsuppgift ”Grekiska tänkare” s.14

 • Övningsuppgift ”Jämförelser mellan Aten och Sparta” s.15-16

 • Övningsuppgift ”Antikens gudar och gudinnor” s.17-19

 • Övningsuppgift enligt EPA-modellen ”Begreppsförståelse om det romerska riket – hur mycket kan du?” s.20-21

 • Övningsuppgift ”Bildanalys Romulus och Remus” s.22

 • Muntlig bedömningsuppgift i grupp där du ska dramatisera ett grekiskt drama och samtidigt svara på vilka spår det finns kvar av antiken än idag s.23

 

Arbetsområdets centrala begrepp:

 Del 1: De första människorna

Forntid

Stenålder

Arkeologi

Boskap

Högkultur

Skatt

Specialisering

Statsstat

Flodkultur

Filosof

 

Del 2: Antiken

Antiken

Kultur

Arkeolog

Statsstater

Kolonier

Olympiska spelen

Medborgare

Armé

Demokrati

Filosof

Republik

Diktator

Slav

Vetenskap

Värnplikt

Yrkessoldat

Kejsardöme

Statsreligion

 

 

 

Matriser

Hi
Enskild skriftlig bedömningsuppgift där du ska besvara den stora frågan: Vilka blev konsekvenserna av att människor blev bofasta?

Enskild skriftlig bedömningsuppgift där du ska besvara den stora frågan: vilka blev konsekvenserna av att människor blev bofasta?

Uppgift: 1. Ni får på lektionstid förbereda er i basgrupp genom att ni tillsammans skapar en analysmodell, där ni försöker svara på Den stora frågan. Detta papper samt övrig material får du sedan ha med dig vid bedömningstillfället. 2. På en angiven lektion ska du skriftligt besvara den stora frågan i bedömningsboken. 3. Uppgiften bedöms enligt bedömningsmatrisen nedan.
 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visat att du förstår och kan använda mindre än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visat att du förstår och kan använda cirka hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda fler än hälften av arbetsområdets begrepp.
Analysförmågan
Att kunna förklara, att se likheter och skillnader, att beskriva samband och att se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper genom att enkelt kunna analysera kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Du visar att du har goda kunskaper genom att relativt utvecklat kunna analysera kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Du visar att du har mycket goda kunskaper genom att välutvecklat kunna analysera kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Kommunikationsförmågan
Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenserna av att människor blev bofasta.

Hi
Muntlig bedömningsuppgift i grupp där du ska besvara den stora frågan: Vilka spår av antiken finns kvar än idag?

Muntlig bedömningsuppgift i grupp -dramatisering/rollspel av grekiskt drama

Uppgiften går ut på att ni tillsammans i gruppen ska hitta på ett grekiskt drama samt skriva ett manus. Detta ska ni sedan dramatisera inför klass. 1. Arbeta tillsammans fram vad dramat handlar om. Ska det vara en tragedi eller komedi? Vilka gudar ska ingå? Vilka gudar/personer är goda och vilka är onda? Vilka dilemman ska lösas? Vad är det för myt som ska förklaras? Vem är hjälte? I dramat ska ni också svara på vilka spår det finns kvar av antiken än idag. Ni kan t.ex. berätta om eller visa hur något skapades och användes. 2. Dela ut rollerna i ert drama. 3. Utgå från ert påhittade drama och skriv ett manus till det. Ta hjälp av anteckningar, material från Anna och andra källor. Skriv en dialog. 4. Öva på era enskilda roller för att sedan dramatisera tillsammans i gruppen och gör er beredda att framföra ert drama för klassen och Anna. Dramat ska pågå i cirka 20 minuter. Uppgiften bedöms enligt matrisen nedan:
 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppsförmågan
Att förstå och kunna använda ämnesspecifika begrepp av olika slag och på olika sätt.
Du visat att du förstår och kan använda mindre än hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visat att du förstår och kan använda cirka hälften av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda fler än hälften av arbetsområdets begrepp.
Analysförmågan
Att kunna förklara, att se likheter och skillnader, att beskriva samband och att se mönster.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om det antika grekiska samhället och vilka spår det finns kvar av antiken än idag.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om det antika grekiska samhället och vilka spår det finns kvar av antiken än idag.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om det antika grekiska samhället och vilka spår det finns kvar av antiken än idag.
Kommunikationsförmågan
Att kunna argumentera och resonera.
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om det grekiska dramats betydelse för människor i det antika Grekland.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om det grekiska dramats betydelse för människor i det antika Grekland.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om det grekiska dramats betydelse för människor i det antika Grekland.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: