👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 3, skriva

Skapad 2017-01-18 13:41 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver på många olika sätt. Vi skriver brev, mail, sms, berättelser, meddelanden, korsord, texter där vi berättar om något vi gjort m.m. Att kunna skriva och uttrycka sig i ord är roligt och spännande. Att skriva till någon och få ett svar. Det är viktigt att förstå hur mycket kroppsspråket och nyanser i melodier och betoning spelar in på det talade språket vilket inte syns och märks i det skrivna. Det är därför viktigt att förstå hur man skriver och att det spelar roll till vem man skriver och vad man skriver för något.

Innehåll

Mål till eleven

 • Skriva läsligt, med mellanrum mellan orden.
 • Stava vanliga ord.
 • Använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Skriva med inledning, problem, lösning och slut. Beskriva figurerna i berättelserna.
 • Ge respons på kompisars berättelser.
 • Utveckla sin berättelse. Kunna gå in i sin text och förtydliga den.
 • Använda dator/datorplatta. 
 • Använda ord och begrepp som är typiska för ämnet.
 • Skumläsa, söka information och leta efter vad som är viktigt för att kunna skriva en enkel faktatext.
 • Kunna hur man skriver en instruerande text.
 • Anteckna saker man talat om.

Vi kommer att bedöma

 • Gemensamma genomgångar,
 • individuellt material,
 • gruppövningar

som ger eleven möjlighet att träna på:

 • Skriva läsligt

  • Använda datorn/datorplatta

  • Stava

  • Skriva berättelser

  • Skriva faktatexter

  • Skriva instruerande texter

  • Anteckna

  • Använda ämnesspecifika begrepp

Bedömningstillfällen

Lektioner


Självbedömning i målboken

Unikum

I undervisningen kommer vi att arbeta med

Maila

Skriva brev


Skriva berättelser, hitta på egna fast ändå mot något mål.

Utveckla texter.

Ge återkoppling utifrån två stjärnor och en önskan på varandras texter.


Programmering
 (i bland annat code.org, scratch.jr, bluebot).

Nya genrer, så som instruerande texter och faktatexter. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Svenska årskurs 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva läsligt.
 • Sv  1-3
Jag har mellanrum mellan orden. Jag kan stor bokstav och punkt.
Jag har mellanrum mellan orden. Jag kan stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken. Jag kan stava till de flesta ord som jag använder ofta.
Jag kan språkets struktur med storbokstav, punkt m.m. Jag kan också flera stavningsregler bl.a. dubbelteckning.
Använda dator/datorplatta
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Jag vet vad jag ska klicka på för att använda Word. Jag vet hur man loggar in på datorn. Jag vet hur jag startar datorplattan och hur jag ska använda Skolstil.
Jag vet hur man loggar in, skriver, sparar och skriver ut på datorn. Jag vet hur jag skriver, sparat och skriver ut ifrån datorplattan.
Jag kan logga in, skriva, spara, skriva ut. Jag vet hur man går in och ändrar i en text som jag sparat sedan tidigare. Jag vet hur man går ut på internet.
Skriva berättelser
 • Sv  1-3
Jag vet hur jag skriver med inledning, problem, lösning och slut. Jag kan beskriva huvudpersonen i min berättelse.
Jag kan beskriva mycket i berättelsen. Jag kan skriva berättelser med flera problem i.
Jag kan skriva beskrivande berättelser med flera problem och personer i. Jag kan läsa min text och gå in och förtydliga saker som andra läsare kan tycka är svåra att förstå.
Skriva faktatexter
 • Sv  1-3
Jag kan fylla i en 6-fältare och kan skriva en enkel faktatext utifrån den tillsammans med en kompis.
Jag kan fylla i en 6-fältare och skriva en enkel faktatext på egen hand.
Jag kan fylla i en 6-fältare och skriva en enkel faktatext. Jag kan och förstår de ämnesspecifika begreppen och kan använda dem i sitt sammanhang.
Skriva instruerande texter
 • Sv  1-3
Jag vet hur en instruerande text ser ut. Var man kan stöta på en instruerande text. Jag kan skriva en instruerande text om jag tittar på genreplanschen.
Jag kan skriva en instruerande text utan att titta på genreplanschen.
Jag kan skriva en instruerande text helt själv och jag kan jämföra en instruerande text med andra sorters texter. Jag vet vad som är skillnaden och varför.
Anteckna
 • Sv  1-3
Jag kan efter vi pratat eller sett på något skriva ner några saker som nämnts.
Jag kan samtidigt som vi tittar eller pratar om något föra anteckningar om vad som sägs.
Jag kan skriva anteckningar under tiden som jag får information. Jag kan sedan använda mina anteckningar för att återberätta det som sagts. Jag förstår vad som är viktigt med anteckningar och förstår skillnaden mellan att skriva en annan sorts text.