Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Morgonsamling i träningsklass

Skapad 2017-01-18 14:37 i Årsta grundsärskola Uppsala
Morgonsamling i träningsskola
Grundsärskola 1 – 9 Verklighetsuppfattning Kommunikation
Morgonsamling. Vi ser vilka som är i skolan, vilken dag, månad och årstid det är och vad det är för väder ute. Vi tittar också på en film som är relaterad till årstiden

Innehåll

Eleven ska vara aktiv i morgonsamlingens olika moment

> Under den inledande välkomstsången ska du visa igenkännande och vara uppmärksam på din lärare

> Du gör på ditt individuella sätt läraren uppmärksam på att "idag vill jag tända ljuset" 

> Du ska med ditt individuella sätt (ljud, mimik eller tecken) tala om att Du är i skolan idag

> Du ska uppmärksamma Din klasskamrat när hen talar om att hen är i skolan

> Du ska känna igen Ditt fotografi i ett val mellan två olika

> Du ska känna igen Ditt namn som en ordbild i ett val mellan två olika

> Du ska vara delaktig i ramsräkning då vi räknar hur många elever som är i klassen i dag

> Du ska vara uppmärksam och visa igenkännande när vi talar om gårdagen, river av lappen i kalendern och ser vilken veckodag det är i dag och vilken färg dagen har. Likaså ska Du visa igenkännande när vi sjunger om veckans dagar

> Du ska visa igenkännande när vi tittar på aktuell månad och årstid samt ser på filmen/filmerna som är knuten till aktuell årstid

> Du ska uppmärksamma vad det är för väderlek, Du tittar ut genom fönstret och tar rätt vädersymbol i ett val mellan två olika

> Du ska vara uppmärksam och visa igenkännande när vi sjunger att samlingen är slut

> Du plingar i klockan för att markera att samlingen är slut och rasten börjar. Du ger klockan vidare till klasskamraten som sitter bredvid Dig

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9

Matriser

VEU KOM
Morgonsamling träningsskola

Morgonsamling i Grön klass

Samspel
Du tar ögonkontakt och visar intresse för ett samspel med Din lärare
Du uppmärksammar Dina klasskamrater
Du överlämnar klockan till Din klasskamrat när samlingen är slut
Uttryck för kommunikation
Du visar att Du vill tända ljuset
Du visar på Ditt individuella sätt att Du är i skolan i dag
Du visar igenkännande vid de återkommande momenten i samlingen
Ord/Bildförståelse
Du visar att Du känner igen ditt fotografi i ett val mellan två olika
Du visar att Du känner igen ditt namn som en ordbild i ett val mellan två olika
Du visar att Du har förståelse för vädersymbolerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: