Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom och Islam

Skapad 2017-01-18 16:42 i Björkvallsskolan Uppsala
Ämnesområdet behandlar de tre monoteistiska religionerna judendom, kristendom och islam.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Under denna del kommer vi att titta på Kristendom och Islam. Och ni kommer få möjlighet att jämföra dessa två religioner.

Innehåll

 

.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9

Matriser

Re
Bedömningsmatris Religion 2017 Kristendom och Islam

F
E
C
A
Beskriva och förklara
Du kan med hjälp av centrala ord och begrepp beskriva och förklara både muntligt och skriftligt.
 • Hi  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Se skillnader och likheter
Du kan se skillnader och likheter och förklara vad dessa beror på och vilka konsekvenser dessa medför.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Se samband
Du kan se och förklara samband mellan hur samhället och religionen påverkar varandra och vad detta kan leda till.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Resonera och Argumentera
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett fungerade sätt
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett fungerade sätt
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett fungerade sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: