Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Tema vt-17

Skapad 2017-01-19 08:13 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kunskapskrav

Undervisning

Vi kommer att introducera varje arbetsområde genom att både praktiskt och teoretiskt visa vad det innebär.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Vi kommmer att arbeta med olika böcker, praktiskt material och digitalt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma kontinuerligt under arbetets gång för att få formativ bedömning.

Bedömningen kommer att se på många olika sätt tex genom spel, grupparbeten och diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik Tema

Bråk

 • Ma  4-6   Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa bråk Kunna läsa ut bråk som t.ex. 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3.
Kan läsa ut bråk med viss hjälp.
Kan läsa ut bråk.
Kan säkert läsa ut bråk.
Skriva bråk Kunna skriva bråk som t.ex. 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, 2/3.
Kan skriva bråk när du har en bild att utgå ifrån med viss hjälp.
Kan skriva bråk när du har en bild att utgå ifrån.
Kan säkert skriva bråk när du har en bild att utgå ifrån.
Bilder av bråk Kunna avläsa bilder av bråk.
Kan läsa ut bråk när du har en bild att utgå ifrån med viss hjälp.
Kan läsa ut bråk när du har en bild att utgå ifrån.
Kan säkert läsa ut bråk när du har en bild att utgå ifrån.
Delar av en hel Veta hur många delar det går på en hel.
Kan förklara hur många delar det går på en hel med viss hjälp.
Kan förklara hur många delar det går på en hel.
Kan säkert förklara hur många delar det går på en hel.
Storleksordna Kunna storleksordna bråk med samma nämnare som t. ex. 1/5, 2/5, 4/5.
Kan storleksordna bråk med samma nämnare med viss hjälp.
Kan storleksordna bråk med samma nämnare.
Kan säkert storleksordna bråk med samma nämnare.
Storleksordna Kunna storleksordna bråk med olika nämnare som t.ex. 1/4, 1/3, 1/2.
Kan storleksordna bråk med olika nämnare med viss hjälp.
Kan storleksordna bråk med olika nämnare.
Kan säkert storleksordna bråk med olika nämnare.
Jämföra bråk Kunna jämföra bråk med hjälp av bråkplank.
Kan jämföra bråk från ett bråkplank med viss hjälp.
Kan jämföra bråk från ett bråkplank.
Kan säkert jämföra bråk från ett bråkplank samt utan bråkplank som stöd.
Hur många är delen? Kunna räka ut del av ett antal t ex. 1/4 av 12.
Kan räkna ut del av antal med viss hjälp.
Kan räkna ut del av antal.
Kan säkert räkna ut del av antal.
Hur många är delen? Kunna räka ut del av ett antal t ex. 3/4 av 12.
Kan räkna ut del av antal med viss hjälp.
Kan räkna ut del av antal.
Kan säkert räkna ut del av antal.
Bråk och decimaltal Kunna skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal
Kan skriva bråk som decimaltal med viss hjälp.
Kan skriva bråk som decimaltal.
Kan säkert skriva bråk som decimaltal.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: