Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan och hela världen

Skapad 2017-01-19 09:12 i Tärnsjö skola Heby
Nu ska du få lära dig mer om kartan! Du kommer få lära dig hur man använder en karta och de fyra väderstrecken. Du kommer få se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer också få lära dig mer om mänskliga rättigheter, allas lika värde och om barnkonventionen.
Grundskola 3 SO (år 1-3)

Nu ska du få lära dig mer om kartan!
Du kommer få lära dig hur man använder en karta och de fyra väderstrecken.
Du kommer få se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav.
Du kommer också få lära dig mer om mänskliga rättigheter, allas lika värde och om barnkonventionen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla förmågan att

 • förstå och använda begrepp
 • tolka och värdera

Grunderna i att tolka kartor, förstå tecken/symboler och omvandla dem till information.
Ge eleverna redskap för att undersöka mer om platser i världen.

Ge eleverna kunskap om namn på platser på kartan.

Människor olika livsmiljöer utifrån barns perspektiv.

Mänskliga rättigheter, förståelse för att barn har en viktig roll i vårt samhälle.

 

Bedömning - vad och hur

VAD?

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 •  förklara vad en karta är,
 • ge exempel på några karttecken och vad de betyder,
 • urskilja och namnge världsdelarna och världshaven på en karta,
 • använda karta, jordglob och de fyra väderstrecken,
 • ge exempel på vad mänskliga rättigheter och barnets rättigheter innebär.
 • delta aktivt på lektionerna.

HUR?

Genom att

 •  du visar på seterra/elevspel att du kan världsdelarna och världshaven,
 •  du ställer frågor, deltar i samtal,
 •  du utför olika arbetsuppgifter,
 •  du svarar på frågor skriftligt/muntligt.

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

Undervisning

 • Läser faktatexter
 • Arbetsuppgifter
 • Seterra/elevspel
 • Ritar kartor
 • Använder karta och jordglob på lektionerna i svenska och SO.
 • Tittar på och samtalar om program.

 

Arbetsformer

Lyssna-diskutera

Läsa-se på bilder-ser på olika program med anknytning till ämnet.

Vi arbetar enskilt, gemensamt, i par och i grupp

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: