👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska årskurs 6 generell bedömning

Skapad 2017-01-19 16:05 i Torpskolan Lerum
Moderna Språk Tyska årskurs 6
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Så roligt att du läser tyska ! Språkinlärningen i årskurs 6 är en process som kräver kontinuerlig repetition. Många teman och moment går in i varandra och låter sig inte alltid delas upp i enskilda arbetsområden och språksekvenser.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Innehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer, intressen, personer och platser
 • Kommunikation om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i de länder där språket används
 • Enkla samtal, dialoger och intervjuer
 • Artighetsfraser och tilltalsord i olika situationer
 • Skriva korta texter
 • Muntlig och skriftlig information t ex faktatexter
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning
 • Språkliga strategier för att delta och bidra till samtal, t ex frågor och fraser och uttryck

Arbetsområden

 • Berätta om dig själv, din familj och vänner
 • Årstider, månader, dagar, datum, klocka
 • Vädret
 • Fritidsaktiviteter
 • Realia; traditioner, historia, politik, aktuella händelser, fakta om de tyskspråkiga länderna

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Muntlig kommunikation med hjälp av dialoger
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Ordförråd; glosor och förhör
 • Läsa och förstå enkla texter
 • Skriva enkla texter
 • Projekt / enskilt arbete kring Tyskland / Österrike / Schweiz
 • Vi arbetar bland annat med arbetsboken Mahlzeit 1.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden
 • uttrycka dig så att andra förstå
 • läsa och förstå enkla texter som handlar om välbekanta ämnen
 • kunna skriva enkla texter och dialoger som innehåller fraser och meningar från välbekanta ämnesområden
 • reflektera kring hur människor lever i tysktalande länder i jämförelse med Sverige

 

Bedömning sker med hjälp av bl a:

 • muntligt deltagande och presentationer
 • läxor/läxförhör 
 • tester och inlämningsuppgifter

 

Konkreta områden att klara av :

- att presentera sig

- hälsnings- och artighetsfraser

- siffror/räkneord

- färger

- veckodagar, månader, årstider

- familj

- djur

- alfabetet

- frågeord

- uttal

- fakta om Tyskland, Österrike, Schweiz samt lite om levnadssätt och traditionerna i tysktalande länder

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Tyska Språkval ÅR 6

E
C
A
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Att göra muntliga framställningar anpassade för årskursen
Formulerar dig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du säger.
Formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Rättar dig själv när det behövs och visar viss variation i ordförrådet.
Formulerar dig oftast tydligt och sammanhängande, rättar dig själv när det behövs och visar ett varierat ordförråd. Anpassar dig i någon mån till syfte, mottagare och situation.
Att formulera sig och kommunicera skriftligt anpassat för årskursen
Formulerar dig enkelt med fraser och meningar så att en person som talar målspråket förstår det mesta av det du skriver. Gör enstaka enkla förbättringar av egna texter.
Formulerar dig enkelt, tydligt och till viss del sammanhängande. Visar viss variation i ordförrådet och kan bearbeta dina texter och göra enkla förbättringar.
Formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande. Visar variation i ordförrådet och kan i någon mån anpassa dina texter till syfte, mottagare och situation. Kan bearbeta dina texter och förbättra dem.
Interkulturell förståelse anpassat för årskursen
Har grundläggande kännedom om t.ex. geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser i länderna där målspråket används. Kan göra enkla jämförelser med ditt hemland och reflektera över samhällsfrågor och livsvillkor.
Har grunddläggande kännedom om t.ex. geografi, levnadssätt, traditioner och andra kulturella företeelser i länderna där målspråket används. Kan göra försök till fler jämförelser med ditt hemland och reflektera över samhällsfrågor och livsvillkor.
Kommenterar översiktligt förutnämnda företeelser i olika sammanhang där språket används och gör flera och djupa jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.