👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hej Nasse, här är JAG!

Skapad 2017-01-19 16:27 i Mor Annas förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Vi arbetar med de allra yngsta barnen på vår förskola. Trygghet är vårt ledord! Om våra barn skall kunna fungera i vår verksamhet måste de känna sig trygga och förtrogna med oss.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Mål

Vårt mål är att vi skall skapa en trygg och lustfylld miljö för våra allra minsta. Vårt uppdrag är att lägga grunden för att varje litet barn vi möter  utvecklas till en stark demokratisk och respektfull samhällsmedborgare.

 

Vi har plockat ut åtta mål ur läroplanen som vi anser viktiga i vårt arbete med de yngre barnen. Dessutom har vi på huset fyra "husmål" :

JÄMLIKHET, KOST,  MILJÖ samt RÖRELSE att arbeta efter.
Omformulering av läroplansmål

Vårt mål är att alla barn skall känna sig trygga och känna sig sedda, våga vara den man är, uttrycka sina tankar och åsikter samt respektera andras

 

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Den lustfyllda miljön är a och o för att våra barn skall kunna utvecklas till trygga och harmoniska individer.

Vi lägger stor vikt på reflektionen. När vi utgår från den ser vi vad barnen har för önskemål och därmed kan vi lättare möta dem och låta dem

påverka sin situation - "fånga dagen"!

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016