👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap åk 8

Skapad 2017-01-20 10:14 i Gylle skola Borlänge
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få lära sig vilka konsekvenser som de val de gör, har för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Dina val påverkar vår miljö, vår och din ekonomi och din hälsa. Hur kan just du bidra till en hållbar utveckling? TÄNK GRÖNT! I det här arbetsområdet ska du få kunskaper som hjälper dig att göra "Hållbara" val.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser.

Du ska få möjligheter att utveckla din förmåga att: planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet.

Värdera de val och handlingar du gör i hemmet som konsument, utifrån perspektivet hållbar utveckling

Arbetssätt och undervisning

Lärarledd undervisning och diskussioner om bl a. hållbar utveckling, klimatsmart mat, globalt ansvar, tvätt, tvätt symboler, samt lokalvård.

Några lektioner ägnas åt familjens ekonomi och matkostnaderna samt känna till om konsumentens rättigheter och skyldigheter och samhällets konsumentskydd.

Vi varvar praktiskt och teoretiskt arbete.

Vi använder lärobok, film och övningsuppgifter samt reflektionsboken.

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få visa vad du kan både praktiskt och teoretiskt genom:

Prov .

Praktisk matlagning samt ge omdöme om arbetsprocess och resultat .

Ställningstagande vid val av varor.

Praktiskt prov.

Anpassningar:

Lektionerna inleds med genomgång av syfte och lektionsstruktur.

Inför provtillfälle får eleverna häfte med understrykningar.

Vid prov erbjuds muntlig och skriftlig hjälp.

Lärobok finns på inläsningstjänst.

Många praktiska moment demonstreras först av läraren.

Reflektionsboken används för att betona lektionens syfte.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Kunskapskrav hem- och konsumentkunskap Åk. 8

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
,
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.