👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bollnäs planeringsmall

Skapad 2017-01-20 10:34 i Gemensamt Bollnäs - fsk Bollnäs
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har barngruppen?

Innehåll

Nuläge

Gör en beskrivning av nuläget.

Vad har fungerat bra?

Vad har fungerat mindre bra?

Mål

Vart ska vi?

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

Genomförande

Hur gör vi?

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vilka barn ska delta?

Tidsplan?

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar?

När?

Hur går vi vidare?