Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratskap- hur mår vi bra tillsammans?

Skapad 2017-01-20 10:48 i Karlsro förskola Halmstad
Vi utgår ifrån livsmedelsverktyg med fokus på hur verktygen fungerar. Hur får man ut kärnhuset ur äpplet med hjälp av äppelurkärnare? Barnens nyfikenhet och utforskande står i fokus
Förskola

Innehåll

HT-16-> 

Vi arbetar med de äldsta barnen på förskolan och vårt övergripande tema kamratskap. Barnen får mycket tid för samtal och reflektion och utmanar på så sätt förmågan att föra ett samtala. Till exempel att sätta ord på vad som är rätt och fel i olika situationer. Vi uppmantar dom till att lösa situationer själva och att be om hjälp när det blir för svårt, samtidigt som vi alltid är i närheten.

Syfte/Mål

Vi vill stärka barns tillit till den egna förmågan.

Vi vill skapa situationer där barnen får utmana sig i att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Vi vill ge dom olika strategier för hur man kan hantera situationer bli blir både rätt hur fel och hur sättet man beter sig på påverkan den egna situationer så väl som andras.

Vi vill att barnen ska känna att alla har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Se fördela i allas olikheter.

 

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

De ska få utmanas i hur man är en positiv kompis. Vi vill arbeta med förståelsen av att beroende på hur jag beter mig kommer andra att bete sig runt omkring mig. Samtidigt vill vi arbete med förmågan att hantera situationer där man tycker att andra gör fel.

Vi anser att det är viktigt att barnen får med sig grundtanken om att alla är olika, barn som vuxna, och att vi alla har olika styrkor och att vi lär oss olika kunskap eller beteenden i olika takt.

 

För pedagogerna

Frågor vi ställer oss under projektets gång:

Hur mår barnen och vad är dom nyfikna på just nu?

Hur ser deras olikheter ut och hur kan vi möta dem?

Hur kan vi bemöta konflikter som uppstår utifrån vår barnsyn?

 

Planera och genomföra

Kamratskap ska genomsyra hela verksamheten, genom att ta tillvara på spontana och planerade aktiviteter, vid konflikthantering och samtal i vardagen. Samtidigt ska verksamheten vara balanseras av omsorg som vila och andra aktiviteter så att barnen får möjlighet att växla mellan olika aktiviteter under dagen. Vi planerar att använda oss av olika gemenskapsaktiviteter utifrån barnens intresse för att fånga deras nyfikenhet och glädje. Beroende på gruppsammansättning och alla barns olikheter kommer aktiviteterna och upplägget se olika ut över läsåret.

Mer samlad dokumentation på väggarna och samtidigt hålla väggarna så "rena som möjlig" för att kunna skapa en lugn miljö.

Genom stort fokus på IKT vill vi fånga barnens nyfikenhet, för bl.a. lärplattan och projektor, och på så vis kunna rikta deras intresse för det vi gör eller vill utmana dom i.

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Hur ska dokumentationen göras?

Genom bilder , berättande, barnens kommentarer ,upplevelser samt situationer som händer under grupper och aktiviteter.Barnen erbjuds att fota och berätta och sammanställa en dokumentation.

I vår inspirationshylla kan barnen hitta nya spännande inslag på avdelningen.

När ska dokumentationen göras?

Dokumentering sker tillsammans med barnen när de visar intressen eller vi vill utmana dem  i förmågan att reflektera. Även tillfällen där vi pedagoger har möjlighet att sitta med dokumentation och reflektion.

 

Litteratur & koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund:

L

Eriksson, M. Med luppen på verksamheten - att systematiskt utveckla förskolans arbete. (2015) Lärarförlaget, Stockholm

Lundgren Öhman (red). Mediepedagogik på barnens villkor. (2014) Lärarförlaget, Stockholm

Hedström Hasse. Barn som oroar : bemötande och metoder i förskola och förskoleklass. (2014) Lärarförbundets förlagPFÖ, rev 16

Eriksson, M. Med luppen på verksamheten - att systematiskt utveckla förskolans arbete. (2015) Lärarförlaget, Stockholm

Lundgren Öhman (red). Mediepedagogik på barnens villkor. (2014) Lärarförlaget, Stockholm

Hedström Hasse. Barn som oroar : bemötande och metoder i förskola och förskoleklass. (2014) Lärarförbundets förlag

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: