Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasthet

Skapad 2017-01-20 14:06 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 6 Teknik
Hållfasthet Saker som konstrueras måste som regel vara stabila och ha hög hållfasthet. Det är lätt att förstå att hus och broar inte får rasa under rusningstid eller vid ett oväder med starka vindar. Under några veckors tid ska vi lära oss vad som menas med hållfasthet, hur material kan formas på olika sätt för att öka styrkan och dessutom lära oss hur olika typer av broar kan konstrueras.

Innehåll

Mål: Du ska kunna:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

 

Lektioner: 

 • Genomgång av Gleerups Utkik Teknik sidan 45-67
 • Praktiskt arbete:
  Träna på att dokumentera, analysera och använd givna begrepp.
  Gjuta en betongljusstake
  Tillverka en bro av sugrör

 

 

Viktiga ord och begrepp

 

 • hållfasthet
 • konstruktion
 • stabil
 • instabil
 • fackverk
 • balk
 • pelare
 • valv

 

 

Bedömning: 

Bygga en hållfast bro med hjälp av givet material. Utifrån det kunna analysera och beskriva den tekniska lösningen med hjälp av begrepp som är relevanta i förhållande till uppgiften.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: