Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi

Skapad 2017-01-22 13:37 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Ekonomi
Grundskola 8 Samhällskunskap

Vad avgör priset på en vara? Är konkurrens bra? Det är exempel på frågor som vi arbetar med i "Samhällets ekonomi".

Innehåll

Samhällets ekonomi

Varför kan man inte bara trycka en massa pengar och dela ut så att alla får? Då borde det bli rättvist för alla. I detta arbetsområdet kommer du att utveckla din förmåga att se hur olika ekonomiska förändringar påverkar dig, företag och samhället i stort. Du kommer även att kunna använda olika begrepp, som är typiska för arbetsområdet, för att visa din förståelse för arbetsområdet.

Fokus på undervisning

 • Vad är ekonomi?
 • Det ekonomiska kretsloppet
 • Förändringar i samhällsekonomin

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att;

 • använda ekonomiska begrepp
 • förstå det ekonomiska kretsloppet
 • förstå hur olika aktörer kan agera och påverka varandra ekonomiskt

Detta kommer bedömas

          Din förmåga att;

 • kunna använda ekonomiska ord och  begrepp
 • kunna resonera kring konjukturer påverkar samhället ekonomiskt 

Uppgifter

 • Ekonomiska system

 • BNP och ekonomisk styrning

 • Begreppslista

 • Det ekonomiska kretsloppet

 • Inflation och konjunkturer

 • PowerPoint

 • PowerPoint

 • Utbud och efterfrågan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP Lgr11 Samhällets ekonomi

Ny rubrik

Ord och Begrepp
E
D
C
B
A
Använda begrepp
Ekonomiska begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Högkonjunktur på väg

E
D
C
B
A
Samhällsstrukturer
Det ekonomiska kretsloppet
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Påverka & påverkas
Resonera
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: