Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ikaros - vatten, rymden och uppfinningar

Skapad 2017-01-22 16:26 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
NO- och teknikarbete utifrån myten om Ikaros
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Teknik
Diadalos uppfinning fungerade utmärkt, Ikaros flög allt högre och högre. Till slut så högt att solen smälte vaxet som höll fast fjädrarna och Ikaros störtade i havet och dog. Så berättar myten om Ikaros. Skulle Diadalos uppfinning kunnat ha fungera i verkligheten? Om du skulle ha hjälpt Ikaros, hur skulle din uppfinning ha sett ut? Är det möjligt att komma så nära solen som Ikaros gjorde? Hur varm är solen? I arbetsområdet Ikaros kommer du att arbeta med vatten, rymden och uppfinningar.

Innehåll

Mål för elev

 • ge exempel på egenskaper hos vatten.
 • beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra
 • utföra enkla undersökningar
 • dokumentera dina resultat
 • lösa problem med hjälp av tekniska lösningar

Innehåll

Med myten om Ikaros som inledning kommer du att lära dig mer om rymden och vatten. Du kommer även att att få prova på att uppfinna tekniska lösningar.

Genomförande

Vi kommer att:

 • lyssna, läsa och diskutera
 • se på film
 • klura och uppfinna
 • ha "Pillardag"
 • utföra experiment och undersökningar
 • dokumentera resultat
 • besök av experter
 • studiebesök

Redovisning

Du redovisar dina förmågor och kunskaper genom att:

 • aktivt delta i undersökningar
 • i ord och- eller bild dokumentera dina resultat
 • använda dig av vad du dokumenterat i diskussioner och samtal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Tk
Ikaros

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Ämne NO - Fysik
Förmågan att berätta om egenskaper om vatten.
Du kan med hjälp av kamrat eller vuxen berätta något om vatten.
Du kan på egen hand beskriva någon egenskap hos vatten.
Du kan på egen hand beskriva flera egenskaper hos vatten.
Ämne NO - Fysik
Förmågan att beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan med hjälp av kamrat eller vuxen berätta något om solen, månen och jorden.
Du kan på egen hand berätta något om hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du kan på egen hand tydligt beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Ämne NO - Fysik
Förmågan att genomföra enkla undersökningar.
Du kan med hjälp av vuxen eller kamrat genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar och har ibland egna förslag/frågor som utvecklar undersökningen.
Ämne NO - Fysik
Förmågan att dokumentera enkla undersökningar.
Du kan med hjälp av vuxen eller kamrat göra enkla dokumentationer.
Du kan dokumentera enkla undersökningar.
Du kan dokumentera enkla undersökningar där det tydligt går att följa vad du gör.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: