Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och bråk kapitel 3 Formula 5

Skapad 2017-01-22 16:28 i Simrislundsskolan Simrishamn
Grundskola 5 Matematik
Vad är samband mellan procent och bråk?

Innehåll

Beskrivning

Mål

 • förklara samband mellan bråk och procent
 • beräkna 10%, 20%, 25%........av det hela
 • beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar av priset, t. ex. reapriser
 • använda strategier vid problemlösning

Förmågor som ska tränas

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier eller metoder 
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Lgr 11 - kap 1 & 2

Tar ett personligt ansvar för egna studier och en god arbetsmiljö

Centralt ämnesinnehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvuräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Så här arbetar vi

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar. Där tränar du på olika matematiska strategier och att formulera lösningar muntligt och skriftligt. En arbetsmetod är EPA (enskilt, par, alla).

Du kommer att träna på  att bedöma rimligheten i olika uppgifter.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland i grupp för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk och laborativ matematik.

Du kommer att arbeta med tester och en diagnos efter arbetsområdet.

Så här säkerställer vi jämställdhet och elevers ansvar och inflytande i arbetsområdet

Jämställdhet och elevers ansvar och inflytande är delar som ska genomsyra allt vi gör i skolan. Därför kan dessa delar i uppdraget inte hanteras för sig vid specifika tillfällen, utan bör ingå i det vardagliga arbetet.

Detta ska bedömas

 • kan använda och beräkna med begreppet procent i matematiska situationer 
 • kan använda och beräkna med begreppet bråk i matematiska situationer
 • kan förklara samband mellan bråk och procent
 • kan beräkna del av i bråk och procent
 • kan beräkna nytt pris på varor i procent
 • tar del av strategier vid problemlösning
 • du följer med och deltar i undervisningen
 • deltar i grupparbeten
 • deltar i diskussioner
 • tar del av diagnos och tester
 • är aktiv och skapar en god arbetsmiljö under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Procent och bråk kapitel 3

Behöver träna mera....
Kan till en viss del (kan ibland)
Kan relativt väl och utvecklat (kan bra)
Kan väl och välutvecklat (kan bra och förklarar)
Procent
Kan använda och beräkna med begreppet procent
Är osäker på hur man använder och beräknar med procent
Kan ibland använda och beräkna med procent
Använder och beräknar med procent
Använder och beräknar med procent och ger en förklaring
Bråktal
Kan använda och beräkna med begreppet bråktal
Är osäker på hur man använder och beräknar med bråktal
Kan ibland använda och beräkna med bråktal
Använder och beräknar med bråktal
Använder, beräknar och förklarar med bråktal
Del av bråk till procent
Kan beräkna del av bråk till procent och procent till del av bråk
Är osäker på del av bråk till procent och procent till del av bråk
Kan ibland beräkna del av bråk till procent och procent till del av bråk
Kan beräkna del av bråk till procent och procent till del av bråk
Beräknar och förklarar del av bråk till procent och procent till del av bråk
Problemlösning
Kan arbeta med problemlösning
Är osäker på hur man arbetar med problemlösning
Kan ibland arbeta med problemlösning med någon lösning
Kan arbeta med problemlösning med en lösning
Kan arbeta med problemlösning med en lösning som är berättande och förklarande
Samband
Förstår sambanden mellan bråktal och procent
Är osäker på sambanden mellan bråktal och procent
Kan ibland förstå sambanden mellan bråktal och procent
Förstår sambanden mellan bråktal och procent
Förstår sambanden mellan bråktal och procent samt ger en förklaring
Del av i bråk och procent
Beräkna en del av - i bråk och procent
Är osäker på hur man kan beräkna en del av - i bråk och procent
Kan ibland beräkna en del av - i bråk och procent
Kan beräkna en del av - i bråk och procent
Kan beräkna en del av - i bråk och procent samt ger en förklaring
Beräkna ett nytt pris i procent
Beräknar ett nytt pris av varor i procent
Är osäker på hur man beräknar ett nytt pris med procent
Kan ibland beräkna ett nytt pris med procent
Kan beräkna ett nytt pris med procent
Kan beräkna ett nytt pris med procent och ger en förklaring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: