👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nybörjarengelska ht år 2

Skapad 2017-01-22 19:33 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 2 Engelska
Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 •  Du deltar aktivt på lektionerna och vågar prova att lyssna till och försöka använda det engelska språket i tal och skrift i mycket enkel form under handledning av lärare.
 •  Du förstår enkla ord och fraser i enkla skriftliga beskrivningar samt tydligt talad engelska eller sång/dramatisering.

Ur läroplanen:

Följande centrala innehåll för årskurs 1-3 ur läroplanen ligger till grund för undervisningen:
Kommunikationens innehåll:
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Intressen, personer, platser.
• Vardagsliv och levnadssätt i sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa - reception:
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Enkla instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av enkla samtal och dialoger.
• Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
• Sånger, ramsor, dikter och sagor.
• Ord och fraser i närmiljön.
Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion:
• Enkla presentationer.
• Enkla beskrivningar och meddelanden.
• sånger, ramsor och dramatiseringar.

Så här kommer vi att arbeta:

Undervisning: Inom arbetsområdet kommer vi på lektionerna att arbeta med:

 • Sånger
 • Texter från olika medier, på papper samt digitalt.
 • Att förstå talad engelska med hjälp av serien Pic a colour.
 • Enkla ord, fraser och beskrivningar. T ex  frukter, storlekar, kroppsdelar, färger, siffror, How old are you, What is your name? My family.
 • Uppgifter där du skall förstå enkla instruktioner muntliga och skriftliga och visar detta genom att rita, skriva eller agera utifrån uppgiftens innehåll.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Bedömning: I arbetsområdet bedöms om:
• Du deltar aktivt på lektionerna och vågar prova att lyssna till och försöka använda det engelska
språket i tal och skrift i mycket enkel form under handledning av lärare.
• Du förstår enkla ord och fraser i enkla skriftliga beskrivningar samt tydligt talad engelska eller
sång/dramatisering.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3