Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - vt 17 - åk 7

Skapad 2017-01-23 06:54 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
Geometri

Innehåll

Geometri

Centralt innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att

 • Formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera begrepp inom geometrin.
 • Välja och använda metoder för beräkningar och lösa rutinuppgifter i geometrin.
 • Föra och följa resonemang.
 • Använda olika uttrycksformer (bilder, formler, ord och symboler) när du kommunicerar dina lösningar samt i dina argumentationer.Så här ska vi arbeta

 • Med hjälp av genomgångar, diskussion, aktiviteter, arbete utifrån förmågorna med kunskapsmatrisen som stöd samt matematikboken få kunskap om;
 • Omkrets och area av rektanglar, parallellogram och trianglar.
 • Area-enhetsomvandling.

 Detta kommer att bedömas

 • Din förmåga att välja och använda strategier och metoder när du löser problem.
 • Din förmåga att använda matematiska begrepp i olika situationer mha olika uttrycksformer samt hur du resonerar kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Din förmåga att föra och följa resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet samt visa på alternativa tillvägagångssätt.
 • Din förmåga att i resonemangen framföra och bemöta matematiska argument
 • Muntligt i gruppuppgifter, diskussioner och aktiviteter samt skriftligt i prov.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: