Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva fabel VT år 4

Skapad 2017-01-23 13:50 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild Svenska
Nu ska vi skriva fabel! Vi ska lära oss om vad som är typiskt för denna texttyp och hur man skriver dialog.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Ämnesmål

Följande delar ut kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Ämnesinnehåll

Följande delar ut kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Du ska få träna på att skriva texter i olika genrer.
 • Du ska få hjälp att utveckla ditt skrivande med hjälp av skrivprocesser. Du ska lära dig hur man kan använda sig av tankekarta, ordsamlingar eller stödord.
 • Du ska få jobba med olika sätt att koppla ihop dina skrivarbeten med olika estetiska uttryck.
 • Du ska tränas i att använda värdeladdade ord så att du tydligt kan få fram en känsla eller budskap i din text.
 • Du ska få jobba med att söka i ordlista hur ord stavas/böjs eller hur man kan använda sig av datorns rättstavningsprogram.
 • Du ska få jobba med att skriva dina texter på ett korrekt sätt antingen för hand eller med hjälp av dator.
 • Du ska få undervisning i våra skriftspråksregler och våra vanligaste stavningsregler.
 • Du ska få undervisning i hur olika texter är uppbyggda och vilka de typiska dragen är för texter i olika genrer. 
 • Du ska få hjälp att bearbeta dina texter, själv och tillsammans med andra, och få återkoppling på det du skrivit så att du vet vad du kan utveckla.

Arbetssätt

 • Vi ska redovisa våra texter på olika sätt.
 • Vi ska skriva många olika sorters texter.
 • Vi ska jobba med estetiska uttryck som kan kopplas till våra texter.
 • Vi ska ha lärarledda lektioner där vi fokuserar på de specifika målen för den text vi ska skriva.
 • Vi ska hjälpa varandra i skrivprocesser. Vi ska ge respons på varandras texter och i ska bearbeta våra texter både språkligt, i innehåll och i form.
 • Vi ska öva oss i att bli allt mer självständiga i våra skrivprocesser.
 • Vi ska läsa olika exempeltexter.
 • Vi ska skriva både för hand och/eller på datorn.
 • Vi ska samtala i helklass eller mindre grupper.

Bedömning

 • Du ska visa dina kunskaper under skrivprocessens gång.
 • Ditt skrivarbete kommer bedömas i sin helhet när du anser att du är klar med texten.

Uppgifter

 • Fabel - film

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: