Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Musik och Rörelse vecka 5-11

Skapad 2017-01-23 16:48 i 0 Förskolan Lindåsen Trollhättan
Förskola

Innehåll

Läroplanen för förskolan (2010) beskriver att barnen skall få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer så som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Under fokusområdet musik och rörelse kommer barnen få möta olika sorters musik och använda sin kropp till rörelse. Genom att lyssna på musik och använda rörelser får barnen möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och motorik.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: