👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 4

Skapad 2017-01-23 18:56 i Landvetterskolan Härryda
Den här mallen använder vi för pedagogiska planeringar.
Grundskola 1 – 5 Svenska
I svenska har vi stort fokus på läsningen. Vi besöker biblioteket regelbundet och ägnar oss åt både tystläsning och högläsning dagligen i skolan. Hemma förväntas du läsa ca 15 min varje dag. De sista fem veckorna innan jul har vi följt upp läsningen med en läslogg som visas upp på fredagar. Under våren presenterar du en bok som du läst för klassen och får en övning i muntlig framställning och kan inspirera till fortsatt läsning. Vi har också haft ett stort fokus på stavning under hösten som har följts upp genom ett stavningstest. Senaste veckorna innan jul har vi kommit igång med berättande skrivning på allvar genom skrivprojektet "Huset".

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Tala

Läsa

Skriva

Lyssna

Hur arbetar vi?

 • läsläxa varje vecka sedan v 47
 • tyst läsning dagligen
 • gemensam högläsningsbok och samtal kring texten 
 • arbete utifrån lässtrategierna/läsfixarna
 • arbete i böckerna Zick Zack med fokus på läsförståelse
 • regelbundna besök på biblioteket
 • språklära och ordkunskap i Röda tråden och andra arbetshäften
 • grammatik i Röda tråden
 • stavningsövningar i Röda tråden och diktamensläxa varje vecka under hösten
 • skrivning tex Huset
 • Tala och lyssna-övningar t.ex. bokpresentation

Så bedömer jag era kunskaper:

Genom att:

 • följa upp era läsläxor  (läxloggen, fråga om innehållet, lyssna på när ni läser)
 • se att ni är en del av våra gemensamma diskussioner kring texter och dess innehåll
 • se hur ni jobbar med läs- och skrivuppgifter era skrivhäften och arbetsböcker.
 • se att ni är delaktiga i gemensamma tala och lyssna-övningar (tex berätta om vad kompisen gjort på lovet, muntliga redovisningar mm)
 • titta på de texter ni skrivit. 
 • rätta era diktamensläxor samt se på stavningstest som gjordes under hösten