Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sländans lilla värld

Skapad 2017-01-24 13:20 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Vi arbetar för att aktivt i vardagen uppmärksamma och uppmuntra de olika kulturer som våra barn kommer ifrån samt vilka länder barnen besökt.
Förskola
Vi tittar närmare på de länder som personal och barn på Sländan har anknytning till.

Innehåll

Syfte och mål

Barnen ska få uppleva att vi alla är olika men att alla är lika värda.

De ska också bli medvetna om att det finns olika kulturer, språk och traditioner.

Vi använder svenska som vårt gemensamma språk, men strävar efter att skapa en förståelse för att alla språk har lika värde.
Alla barn ska känna en trygghet i sin identitet och i sin kultur. 

Arbetssätt

Vi samtalar med barnen om olika kulturer.

Vi tittar närmare på de länder som är representerade på avdelningen. Hur ser det ut i landet? Hur är man klädd? Hur låter språket och musiken?

Vi tar hjälp av modersmålslärarna i engelska och spanska. Vi beställer kulturtolk på Dari.
Vi tittar på flaggor från de olika länderna.

Vi skapar någonting som är kopplat till det land vi talar om.

Ordet välkommen skrivs ut på respektive språk och vi tittar på bokstäverna innan de sätts upp bredvid respektive flagga.

Vi läser "Kompisböckerna" baserade på  Barnkonventionen.

Under fliken Bifogat innehåll ligger återkoppling till varje land. Barnen har delgett för varandra det de har kommit ihåg, och det har skrivits ner i punktform.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: