Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Samhällsekonomi 2017

Skapad 2017-01-24 13:29 i Gylle skola Borlänge
"Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, EKONOMISKA, miljömässiga, rättsliga, mediala och POLITISKA aspekter centrala."
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med samhällsekonomi och lära oss om hur olika aktörer i samhället påverkar varandra ekonomiskt och varifrån kommer pengarna? Vi kommer att arbeta med detta fram till v 8.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi påverkas dagligen av hur ekonomin fungerar både i det samhälle vi lever i och i andra samhällsekonomier runt om i världen. Samhällets ekonomi består av olika delar; vår privata ekonomi, hushållens ekonomi, företagens ekonomi och offentliga sektorns ekonomi.

Vi kommer att läsa om de olika delarna och lära om ord och begrepp som visar hur allt hänger ihop när det gäller ekonomin i samhället, det s.k. ekonomiska kretsloppet.

Varför skall vi göra det?

Det är viktigt att känna till hur samhällets ekonomi fungerar. Vi är en del av samhället och dess ekonomi påverkar oss på olika sätt.

Målet är ett eleven skall kunna:

 • Redogöra för och kunna förklara vad som menas med det ekonomiska kretsloppet. Vilka delar ingår i det och hur påverkas kretsloppet i goda/dåliga tider.
 • Känna till och redogöra för  några olika ekonomiska system (marknadsekonomi, planekonomi och blandekonomi) och vilken betydelse de har för den enskilde individen i vardagen.
 • Kunna redogöra för produktionsfaktorerna samt kunna redogöra för vad som skapar ekonomisk tillväxt.
 • Beskriva olika typer av företag och ägandeformer.
 • Kunna förklara hur länder och regioners ekonomier hänger samman
 • Känna till och kunna förklara/definiera olika termer och begrepp som hänger ihop med samhällsekonomi till exempel konkurs, högkonjunktur, inflation, lågkonjunktur, konkurrens, utbud, efterfrågan. handelsbalans, valuta, devalvering och transfereringar. 

Arbetssätt

 • Du deltar i genomgångar av läraren och antecknar i ditt kollegieblock.
 • Egen läsning i texthäften och läroboken samt besvara frågor i texthäfte och lärobok. Skriv både fråga och svar i ditt kollegieblock.
 • Grupp- och klassdiskussioner där du deltar aktivt.
 • Skriftliga uppgifter samt göra olika slags beräkningar. 
 • Filmer och TV-program: "Vad gör Riksbanken?", "Pengar - näst viktigast efter kärleken", "Stora tänkare - ekonomi", "En bok en författare - Ekonomi är att välja" samt TV-programmen "Uppdrag granskning Säsong 16 avsnitt 3" och Kalla Fakta - "Slottsherren"
 • Om du är frånvarande vid något tillfälle får du ta reda på vad du missat genom att fråga läraren eller en klasskamrat.

När ska Arbetsområdet avslutas?

Vi kommer att avsluta med en skriftlig uppgift den 21 februari i klassrummet

Du kommer att bedömas efter matrisen nedan och bedömning sker både av ditt arbete under lektioner och den skriftliga slutuppgiften.

Du kommer få respons på dina uppgifter muntligt och/eller via Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi åk 9

E
D
C
B
A
Ekonomiska kretsloppet - vad är det och hur påverkar det individen och samhället?
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av det ekonomiska kretsloppet (och tvärt om).
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Du visar att du har grundläggande kunskaper om olika samhällstrukturer. Du visar detta genom att undersöka och förklara hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar.
Du visar att du har goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Du visar mycket goda kunskaper om olika samhällstrukturer. Du undersöker och förklarar utförligt, ur flera olika synvinklar, hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället fungerar
Begrepp
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Du kan använda samhällsekonomiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (Ex. konkurs, högkonjunktur, inflation och efterfrågan.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: