Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoskrivning och Den magiska dörren

Skapad 2017-01-24 20:57 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Ett skrivprojekt som bygger på Josef Salins handledning.
Grundskola 3 Svenska Bild
Ett skrivprojekt som bygger på Josef Salins handledning.

Innehåll

Syfte

Syftet är att eleverna ska utveckla grundläggande kunskaper i att skriva en berättelse, genom de olika områden som tas upp under "centralt innehåll" . Dessa områden är i sin tur kopplade till läroplan. 

Eleverna får också utveckla sin förmåga att skapa bilder som hör till en text samt förmedla information genom bilderna för att beskriva berättelsen ytterligare. 

Centralt innehåll

Här nedan presenteras områden som tas upp i projektet "Den magiska dörren".

Kapitel 1- Beskrivande av person. 
Kapitel 2- Skriva brev.
Kapitel 3- Beskriva känslor.
Kapitel 4- Beskriva miljö.
Kapitel 5- Dialog.
Kapitel 6- Punktlistor.
Kapitel 7- Adjektiv och verb.
Kapitel 8- Handlingen begriplig för läsaren.
Kapitel 9- Avsluta en berättelse och knyta ihop trådarna. 

I alla dessa områden tränar vi också på.
- Stor och liten bokstav.
- Punkt, frågetecken och utropstecken. 
- Stavningsregler.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: