Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 8: New York

Skapad 2017-01-25 09:48 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Spotlight 8: New York
Grundskola 8 Engelska
New York är en spännande stad som innehåller en hel värld. Vad vet vi om New York sedan tidigare och vad kommer vi lära oss nytt?

Innehåll

Undervisningen:

Vi arbetar med området New York. Under den här tiden kommer vi läsa texter, lyssna på berättelser, och arbeta kreativt. Vi arbetar både med läromedlet Spotlight, men även andra källor. I slutet av perioden kommer klassen göra ett färdighetstest, som ämnesvis är kopplat till området, men som kollar upp hörförståelseförmågan, läsförståelsen samt den skriftliga färdigheten. Det går med andra ord inte att "plugga" till testet.

Konkretiserade mål:

Efter arbetsområdet ska eleverna ha ökade kunskaper om New York och platser/händelser kopplade till staden. De ska kunna höra, läsa, tala och skriva om saker som rör New York. 

Bedömningen:

Bedömning kommer ske löpande under lektionerna men också vid specifika tillfällen:

 • Bedömningen görs i matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
English: New York

->
->
->
Du förstår det...
->
Du förstår det...
->
Du förstår...
Hörförståelse
r
Har inte deltagit i deltestet.
Har deltagit, men nådde inte lägsta kraven för betyg.
huvudsakliga innehållet och uppfattar TYDLIGA detaljer i talad engelska i måttligt tempo
huvudsakliga innehållet och uppfattar VÄSENTLIGA detaljer i talad engelska i måttligt tempo
såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo
Läsförståelse
Har inte deltagit i deltestet.
Har deltagit, men nådde inte lägsta kraven för betyg.
huvudsakliga innehållet och uppfattar TYDLIGA detaljer i lättillgängliga texter
huvudsakliga innehållet och uppfattar VÄSENTLIGA detaljer i lättillgängliga texter
såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter
Skriftlig förmåga
Har inte deltagit.
Har deltagit, men nådde inte lägsta kraven för betyg.
Du kan formulera dig ENKELT, BEGRIPLIGT och relativt sammanhängande
Du kan formulera dig RELATIVT VARIERAT, RELATIVT TYDLIGT och relativt sammanhängande
Du kan formulera dig relativt varierat, TYDLIGT och SAMMANHÄNGANDE
Muntlig förmåga
Har inte deltagit .
Har deltagit, men nådde inte lägsta kraven för betyg.
Du kan formulera dig ENKELT, BEGRIPLIGT och relativt sammanhängande Du kan diskutera ÖVERSIKTLIGT och göra ENKLA jämförelser med dina egna erfarenheter.
Du kan formulera dig RELATIVT VARIERAT, RELATIVT TYDLIGT och relativt sammanhängande Du kan diskutera UTFÖRLIGT och göra VÄLUTVECKLADEjämförelser med dina egna erfarenheter.
Du kan formulera dig relativt varierat, TYDLIGT och SAMMANHÄNGANDE Du kan diskutera UTFÖRLIGT OCH NYANSERAT och göra VÄLUTVECKLADE OCH NYANSERADE jämförelser med dina egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: