Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ TE år 9 vt-17 - Låt materialet leva

Skapad 2017-01-25 13:10 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Ett avsnitt som handlar om hur vi återvinner, återanvänder och kommer på förslag på hur vi kan spara på jordens resurser. I avsnittet lär sig eleverna olika tekniska system för att återanvända olika material. Inom avsnittet finns en utmaning till eleverna som heter: låt materialet leva. Eleverna ska göra något kring utmaningen som ska visas upp på UF-mässan!
Grundskola 9 Teknik
I detta arbetsområdet får du lära dig om avfallshantering och om hur vi återvinner och återanvänder material för att spara på jordens resurser. Du ska kunna beskriva och förklara den tekniska processen från återvinning till nytt användbart material. Du ska också få träna din kreativa förmåga genom att få en utmaning som kanske kan göra skillnad! Att gå från idé till produkt :-) 

Innehåll

 

Syfte

 • Att utveckla kunskaper om teknik i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp.
 • Att utvecklar kunskaper om hur vi kan lösa problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.
 • Att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.
 • Att skapa förståelse för att teknisk verksamhet har betydelse för, och påverkar, människan, samhället och miljön. 

 

Förmågor

 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

 

Arbetssätt och uppgifter

Du;

- arbetar med uppgifter om avfallstrappan och sopsortering utifrån sopor.nu

- går på studiebesök på Växtverket (frivillig)

- gör en gruppuppgift om processen från återvinning till nytt material kring olika förpackningar. Denna uppgift redovisas i tvärgrupp. 

- blir inspirerad av Jamil som är uppfinnare och entreprenör.

- jobbar med utmaningen och förbereder utställningen till UF-mässan. 

- gör en egen förslagspresentation samt en gruppresentation

 

Redovisning och bedömning

Muntlig presentation om förpackningar. 

Prov på avfallshantering och tekniska processer vid återvinning samt på fakta från häftet "Från idé till produkt" (bedömningsuppgift)

Inlämning av ditt förslag till utmaningen. Lämnas in via uppgiften "Förslag - låt materialet leva" via Unikum (bedömningsuppgift)

Inlämning av gruppens arbete i form av bilder, ritningar och texter. Lämnas in via uppgiften "Från idé till produkt" via Unikum (bedömningsuppgift)

Presentation av gruppens arbete sker tisdagen den 14/3. Då blir också omröstning kring vilket bidrag som ska vara med på UF-mässan torsdagen den 16/3. 

 

Planering

Vecka 5-7

Arbetsuppgifter om avfallstrappan och sophantering

Redovisning i tvärgrupp

Vecka 9

Kreativa processer.

Ditt bidrag ska presenteras och lämnas in.

Jamil kommer som inspiratör och bollplank

Gruppens arbete startar.

Vecka 10-11

Fortsatt arbete i grupp. Göra klart och förbereda för utställning.

Presentation av gruppens arbete och omröstning sker tisdagen den 14/3.

Utställning på UF- mässan är torsdagen den 16/3.

 

Vecka 12

Prov på avfallshantering och tekniska processen från återvinning till nytt material (sopor.nu) samt häftet "Från idé till produkt"

 

Länkar och textmaterial

 

Textmaterialet ”Från idé till produkt” som finns på Showbie

 

Film: Ung Företagsamhet och Samhällsentreprenörskap

https://www.youtube.com/watch?v=dfapR1Ev4AE&feature=youtu.be

 

Björn Söderberg -Entreprenör utan gränser

https://www.youtube.com/watch?v=ntR2_9JTn1E

 

 

 

Uppgifter

 • Enskilt prov

 • Prov

 • Prov

 • Prov

 • Prov

 • Enskilt prov

 • Uppgift "Förslag - Låt materialet leva"

 • Uppgift "Från idé till färdig produkt"

Matriser

Tk
Låt materialet leva, TE - år 9, vt17

Ej uppnått
Lägre
----------------->
Högre
Ämnesspecifika begrepp
Prov
Du saknar tillräcklig kunskap gällande att använda ämnesspecifika begrepp.
Du använder på ett ganska bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Du använder på ett bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Du använder på ett mycket bra sätt begrepp som hör ihop med ämnet.
Teknikutvecklingens olika faser
Prov
Du saknar tillräcklig kunskap för att kunna beskriva faserna i teknikutvecklingens processer
Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka faser som är viktiga i processen "Från idé till färdig produkt"
Du kan på ett bra sätt beskriva och förklara vilka faser som är viktiga i processen "Från idé till färdig produkt"
Du kan på ett mycket bra sätt beskriva och förklara vilka faser som är viktiga i processen "Från idé till färdig produkt" och hur de samverkar
Tekniska delar
Prov och gruppuppgift
 • Tk
 • Tk
Du saknar tillräcklig kunskap gällande att beskriva delarna i ett tekniskt system
Du kan beskriva hur de stora delarna fungerar tillsammans i ett tekniskt system.
Du kan beskriva hur alla delar fungerar tillsammans i ett tekniskt system.
Du kan beskriva och förklara hur alla delar fungerar tillsammans på ett ingående sätt och ger exempel på andra saker som fungerar på ett liknande sätt.
Konsekvenser
Gruppuppgift
 • Tk
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur olika val av tekniska saker kan påverka människor, samhälle och miljö.
Arbetsprocess
Gruppuppgift
 • Tk
Du har inte deltagit i grupprocessen
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ger förslag på och väljer arbetssätt som efter någon bearbetning gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ger förslag på och väljer arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Eget förslag samt gruppuppgift
Du har inte lämnat in ett eget förslag och/eller har inte deltagit i grupprocessen
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du visar på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller, ritningar eller rapporter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: