Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska:Skriv en fabel

Skapad 2017-01-25 13:54 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola F
Farliga sanningar kan sägas i förklädd form

Innehåll

På den tiden när yttrande- och tryckfriheten inte fanns eller inte var lika tolerant som idag, kunde man ändå kritisera skeenden i samhället. Ett sätt kunde vara att i sagoform beskriva något man var missnöjd med. På så sätt kunde man ostraffat klaga och kritisera. En lite mer tillspetsad form var att man återgav kritiken i fabelform. I en fabel låter man djur ta människornas roll. Djuren säger och gör det människor gör. Djuren har också vanliga människonamn. Ett mycket bra exempel på en samhällskritisk fabel är George Orwells Animal farm, eller som den heter på svenska Djurfarmen eller Djurens gård. Boken handlar om händelserna under Stalintiden fram till andra världskriget. Boken kom ut 1945.

Er uppgift blir att skriva en fabel. Den kan handla om livet på Frösan, Östhammar , världen, Trump eller vad ni vill. 

I fablerna tillskrivs djuren olika egenskaper:

Räven = listig/smart

Tuppen = märkvärdig

Vargen = falsk

Åsna, get, får, gås = dumma/korkade

Ugglan = klok

Råtta, ekorre, hermelin m.fl små och snabba djur = roliga

Grävlingar = långsamma/sega

Björnen = stark och eftertänksam

Älgen = majestätisk/kunglig

Skatan = tjuvaktig

Myror = flitiga

Bara för att nämna några djur.

Att tänka på: God berättelsestruktur med en tydlig inledning. Inledningen lägger grunden till själva berättelsen(bakgrund). Tänk också på att arbeta med miljö- och aktörsbeskrivningar. Tydlig disposition. I punktform skulle man kunna sätta upp en bra berättelsestruktur enligt följande:

1) Inledning

2) Händelse/händelser

3) Komplikationer(problem i händelseförloppet/intrig)

4) Upplösning. Här får historien sin förklaring och avslut.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: