Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Rävlandaskolan åk 3

Skapad 2017-01-25 15:22 i Rävlanda skola Härryda
Genom att lära dig engelska kan du förstå och delta i olika sammanhang i vardagen, där man använder engelska.
Grundskola 3 Engelska
Du kommer att träna dig i din förmåga att formulera dig på engelska i tal och skrift. Du kommer också träna dig på att förstå engelska som handlar om något du känner till väl. 

Innehåll

Ämne: engelska ( Formell del )

Arbetsområde:

Syfte:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

Citera det centrala innehåll som är aktuellt i arbetsområdet

Ämne: ( Elev del )

Du kommer att träna dig i din förmåga att formulera dig på engelska i tal och skrift. Du kommer också träna dig på att förstå engelska som handlar om något du känner till väl. 

Arbetsområde:

Konkreta mål:

 • Du kan prata och skriva några engelska uttryck så att andra kan förstå.
 • Du kan förstå när någon talar långsamt och lugnt om något du känner till. 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga:

 • att tala och skriva på engelska om något du väl känner till.
 • att förstå när någon pratar eller berättar något för dig på engelska. 

Undervisning:

Det vi gör på lektionerna ska utgå från era intressen och behov. Vi kommer att sjunga på engelska samt träna oss på att skriva tex e-post, dagbok och annan information på engelska.

Vi tränar oss också på att uttala och skriva ord, fraser och meningar är användbara i vardagen. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  GrSär lgr11
 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska år 1-3

Förstå talat språk

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Förstå innehåll
Du kan förstå enkla ord och meningar när någon pratar lugnt och tydligt om saker som du känner till.
Agera
Du kan följa enkla muntliga instruktioner.

Förstå texter

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Förstå innehåll
Du kan förstå enkla ord och meningar i texter som handlar om saker du känner till.
Redogöra, kommentera, agera
Du kan följa enkla instruktioner som du läser.

Uttrycka sig muntligt

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Formulera sig
Du kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Kommunicera
Du kan ställa och svara på enkla frågor när du pratar med andra.

Uttrycka sig skriftligt

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Formulera sig
Du kan skriva enkla ord och meningar som går att förstå.
Kommunicera
Du kan skriva enkla ord och meningar.

Företeelser i områden där engelska används

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Kommentera och jämföra
Du kan berätta något om hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: