Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniktema- Lego

Skapad 2017-01-25 15:32 i Haverdals byskola fritidshem Halmstad
Grundskola F – 1 Teknik
Hurra för Lego! Tänk så mycket vi kan träna med hjälp av Lego! Nu ska du få träna på att bygga utifrån din inre bild. Vilken konstruktion behöver en katapult för att kunna skjuta iväg ett föremål. Du ska få bygga en katapult med hävstång med hjälp av tekniklego.

Innehåll

Syfte - 

Centralt innehåll som arbetsområdet tar upp:

 

 Beskrivning av arbetsområdet:

Du kommer att arbeta med tekniklego och konstruera olika katapulter. Detta gör du genom att rita en skiss/bild utifrån din inre bild. Du arbetar i par. Vi kommer under arbetspasset samtala i gruppen om specifika begrepp som du kommer möta under din konstruktion.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

 • hur väl du kan planera och rita en skiss/bild.
 • hur väl du kan konstruera en katapult med en hävstång.
 • hur väl du kan du föra resonemang med din kompis under konstruktionen.
 • hur väl du kan beskriva olika mekanismers egenskaper

Begrepp:

Hävstång

Katapult

Länk

Led

Konstruktion

Skiss

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: