Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Channel 8 News

Skapad 2017-01-25 19:30 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett projekt som handlar om att agera som en nyhetsstation under några veckor.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Your job is to create a broadcasting about the most exciting news from different areas in a prerecorded show on Channel 8 News.

Innehåll

Dessa förmågor arbetar vi med:

Att förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter. Dett abetyder att du skall kunna förstå innehållet i de texter vi läser eller i de artiklar du hittar på nätet. De ord du inte förstår försöker du lära dig och du använder olika strategier för att ta reda på dess betydelse. Du skall också öva dig på att tolka informationen.

 

Att formulera sig och kommunicera i tal och i skrift. Detta betyder att du skall träna dig på att skriva ett talmanus på engelska, samt att öva på ditt uttal av engelska.

 

Så här kommer vi jobba:

V 5

Fre             Genomgång av projektet. Titta på en nyhetssändning på engelska för att få inspiration. Mix & match.

 https://urskola.se/Produkter/196885-Newsreel-2016-12-17#Quiz

 

V 6

Mån           Fördela uppgifterna (reporter/kameraman/ögonvittne). Placera ut de olika händelserna. Genomför först intervjun spontant. Filma sedan med green screen.

Fre             Fortsätt filma m green screen.

 

V 7

Må             Fördela uppgifterna: nyhetsvärd (2), vädret 8 (2), internationellt (2), musikstudion (2), sportnytt 7 (2), hälsa 1,3, 4 (2), miljö 2, 5 (2), .

Fre             Förbereda inslag i de olika grupperna (skriva/öva manus). Nyhetsvärdarna redigerar de första reportagen i iMovie.

 

V 9

Mån           Förbereda inslag i de olika grupperna (öva manus)

Fre             Spela in Tv-sändningens olika inslag

 

V 10

Mån           Klipp ihop de olika inslagen och skriv utvärdering

Fre             Redovisning (Titta på filmen)

 

Utvärdering och bedömning:

Efter arbetsområdet kommer jag att bedöma ditt arbete genom en personlig kommentar och i matrisen.

Du själv utvärderar din insats här nedan i kommentarsfältet.

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (tips till mig)

3. Vilken del har du upplevt som: a. Roligast   b. Lättast    c. Svårast     d. Störst utmaning

4. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

5. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Channel 8 News vt 2017

Kunskapskrav
E
C
A
1b Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner individuellt, i grupp och i klass.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
4 Använda innehållet i talad engelska och texter i egen produktion.
Språkliga strategier
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan hitta relevant information. Du kan göra viss sållning men får inte alltid med det viktigaste och du kan till viss del använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion.
Du kan hitta relevant information. Du får ofta med det viktiga och du kan använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion på ett fungerande sätt.
Du kan hitta relevant information. Du har lätt för att urskilja det viktiga på ett snabbt och självständigt sätt. Du kan med hjälp av informationen föra ett samtal framåt samt resonera/samman-ställa skriftligt.
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: