Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 6 medier och reklam

Skapad 2017-01-25 21:34 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Medier kallas alla kanaler som sprider information, reklam eller underhållning. Det kan vara TV, radie, tidningar eller olika medier på internet. I det här arbetsområdet lär vi oss mer om medier. Vilken roll spelar medier i samhället? Hur skulle vi klara oss utan medier? Hur vet jag om det jag läser eller hör är sant? Hår påverkas vi av medier? Många spännande frågor har vi att ta tag i...

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Exempel på vad du som elev lära ska dig

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • Ge exempel på olika typer av medier
 • Kunna definiera vad en nyhet är
 • Förklara vad tryckfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet innebär 
 • Diskutera vad sociala medier är och hur sociala medier påverkar oss
 • förklara mediernas roll i en demokrati
 • Veta hur du ska agera källkritiskt
 • Kunna skilja reklam från information

 

Kunna använda dig av och förklara begreppen: Information, Kommunikation, Massmedier, Reklam, Propaganda, Journalist, Granska, Tryckfrihet, Censur

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha lärarledda lektioner.

Vi läser och går igenom texter ur vår samhällskunskapsbok.

Vi kommer under arbetsområdet ha ett stående inslag - veckans nyhet. Där vi kommer vi att  lyfta fram viktiga nyheter som hänt under veckan från tidningar, TV, radio, eller sociala medier.

 

Vi kommer att bedöma...

I detta arbetsområdet bedöms

Begreppsprov - förklara ord

Dina inlämningsuppgifter och din medverkan i diskussioner är det underlag som kommer bedömas i detta arbetsområdet.

Vi kommer även att avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov.

 

Exempel på vad som skiljer ett  betygssteg från ett annat:

Kunskapens BREDD:
Grundläggande/enkelt - du använder inte så många relevanta fakta, exempel, argument eller beskrivningar av hur en samhällsstuktur (t.ex. medier) är uppbyggd och fungerar.
Mycket goda/utvecklat - du använder många olika relevanta fakta, exempel, argument eller beskrivningar av hur en samhällsstuktur (t.ex. medier) är uppbyggd och fungerar.
Kunskapens DJUP:
Grundläggande/enkelt - du använder några förklaringar av samband, orsaker, konsekvenser, olika perspektiv, för- och nackdelar.
Mycket goda/utvecklat - du använder flera olika förklaringar av samband, orsaker, konsekvenser, olika perspektiv, för- och nackdelar.

Uppgifter

 • Analys reklam

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 6 medier

På väg att nå målen
Nivå E
Du har baskunskaper om samhällsstrukturer.
Nivå C
Du har goda kunskaper om samhällsstrukturer.
Nivå A
Du har mycket goda kunskaper om samhällsstrukturer.
Massmediernas roll. Vad är en nyhet? Mediers roll i diktaturer och demokratier Vad är reklam?
Du kan på ett enkelt sätt undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar, samt hur människor kan påverka beslut och vad som i andra fall kan begränsa denna möjlighet.
Du kan på ett utvecklat sätt undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar, samt hur människor kan påverka beslut och vad som i andra fall kan begränsa denna möjlighet.
Du kan på ett välutvecklat sätt undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar, samt hur människor kan påverka beslut och vad som i andra fall kan begränsa denna möjlighet.
Ord och begrepp som tillhör massmedier och reklam.
Du använder en del relevanta begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver och förklarar.
Du använder flera relevanta begrepp på ett bra sätt när du beskriver och förklarar.
Du använder flera relevanta begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver och förklarar.
Sociala medier Reklamanalys Analysmodell - nätmobbing
Du undersöker frågor om samhället och diskuterar på ett enkelt sätt hur saker hänger ihop med varandra.
Du undersöker frågor om samhället och diskuterar på ett utvecklat sätt hur saker hänger ihop med varandra.
Du undersöker och analyserar frågor om samhället och diskuterar på ett välutvecklat sätt hur saker hänger ihop med varandra.
Sociala medier Källkritik Egen fördjupning
Du kan använda källor på ett ganska bra sätt för att söka och presentera information och resonerar på ett enkelt sätt hur och om informationen är användbar.
Du kan använda källor på ett bra sätt för att söka och presentera information och resonerar på ett utvecklat sätt hur och om informationen är användbar.
Du kan använda källor på ett bra sätt för att söka och presentera information och resonerar på ett välutvecklat sätt hur och om informationen är användbar.

Sh
Samhällskunskap åk 6 ekonomi

På väg att nå målen
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Aspekt 1
Begrepp
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: