Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna Alsike skola

Skapad 2017-01-26 10:41 i Alsike skola Knivsta
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 6 Religionskunskap
Religionskunskap har som utgångspunkt människors frågor om livet. Sådana frågor brukar kallas för livsfrågor eller existentiella frågor. Ibland talar man också om livstolkningsfrågor. Det handlar om hur vi tolkar och förstår livet. Det svar vi ger på sådana frågor, kallas för livsåskådning. En livsåskådning behöver inte räkna med högre makter, men kan göra det. I det senare fallet kallar vi livsåskådningen "religion". Det finns fem världsreligioner i världen; Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism och Buddhism. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om dessa religioner, vad de har gemensamt och vad som skiljer dem åt.

Innehåll

Planering för arbetsområdet Världsreligionerna, årskurs 6

Under höstterminen kommer vi att arbeta med arbetsområdet Världsreligionerna - Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism och Buddism i ämnet religionskunskap.

Vi kommer att se filmer, läsa och ha många diskussioner och samtal om religionerna. I slutet av arbetsmomentet kommer ett skriftligt förhör om det vi har läst och diskuterat i undervisningen.

Följande centrala innehåll ligger till grund för arbetsområdet

I arbetsområdet Världsreligionerna ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

- Heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna

- Samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna

- Att kunna reflektera, resonera och argumentera kring livsfrågor och moraliska frågeställningar

- Söka information och värdera dess relevans och trovärdighet. 

Arbetssätt

 • Diskutera i grupp
 • Läsa 
 • Titta på film
 • Skriftliga prov där eleven ska kunna se likheter/ skillnader mellan världsreligionerna
 • Grupparbete, där eleverna ska framställa en PP om en av världsreligionerna och redovisa muntligt inför klassen. 

Uppgifter

 • Buddhism-bildstöd

 • Kort sammanfattning om hinduism och buddhism

 • Buddhism och hinduism

 • Hinduism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna årskurs 6

F
E
C
A
Samband och skillnader mellan religionerna.
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra välutvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Resonemang om livsfrågor i de olika världsreligionerna
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor
Etik och moral
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Kristna högtider och traditioner.
 • Re  4-6
Nivå för E ej ännu uppnådd
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och gör utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och gör välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: