👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik

Skapad 2017-01-26 16:56 i Tullbroskolan Falkenberg
Atom- och kärnfysik
Grundskola 9 Fysik
I Atom- och kärnfysik kusen ska du få studera hur atomerna är uppbyggda, hur de "ser ut inuti" - atomerna består ju faktiskt av ännu mindre delar. Du kommer också lära dig om radioaktiv strålning, om halveringstider och om faror och användningsområden för stålande ämnen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla förmågan att granska, kommunicera och ta ställning i frågor som rör Atom- och kärnfysik. 

Använda begrepp, teorier och modeller som hör till området. 

Centralt innehåll som behandlas i länk:  Centralt innehåll. 

Bedömning - vad och hur

Bedömning av din förmåga att använda begrepp, teorier och modeller. Vad du har för kunskaper och hur du för resonemang. 

Bedömning av förmågan att söka naturvetenskaplig information, granska källor och skapa text med anpassning till syfte och målgrupp.

Undervisning och arbetsformer

I någon lärobok i fysik arbeta med kapitel om Atom- och kärnfysik.

Titta på filmer, läs/lyssna till texter samt arbeta med frågor i par eller i grupp. Dessa frågor redovisas i helgrupp och lämnas in.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  A 9