Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Tema vatten avd. Utforskarna VT -17

Skapad 2017-01-27 07:00 i Saxdalens förskola Ludvika
Barnen ska ha inflytande och vara delaktiga i både verksamhetens innehåll och utformning. Genom att lyssna och uppmärksamma barnens intressen och behov utformar vi tillsammans den dagliga verksamheten där alla blir delaktiga.
Förskola
Ludvika kommun är med i ett projekt inom skolutveckling som heter NTA. NTA står för Natur och Teknik för Alla. Det handlar om att lära om naturvetenskap och teknik på ett lustfyllt och utforskande sätt tillsammans med barnen.

Innehåll

NULÄGE

Barnen är intresserade och tycker det är roligt med olika experiment. Vi har under hösten arbetat en del med NTA Tema luft och tänker därför fortsätta med Tema vatten under våren.

Vi ser att många av barnen ofta dras till vattenpölar, takdropp, rinnande vatten i stuprör, is och istappar. De bygger snögubbar och snöborgar. Den här vintern har det varit varierande väder med både tö och snö. Vi vill därför få barnen mer intresserade och utmana dem och att de få en förståelse för att vatten uppträder i olika former så som fast, flytande och ånga. Vi tar hjälp av årstiden för att kunna utföra en del av experimenten.

 

SYFTE

Syftet är att barnen ska tycka att det är roligt med olika experiment. Samt att de finner det intressant att komma på och får en förståelse för enkla kemiska och fysikaliska fenomen.

 

METOD

Vi kommer att använda oss av NTA-lådans innehåll och lärarhandledningen. Vi kommer också använda oss av andra experiment.

 

MÅL UR LÄROPLANEN

Se kopplade mål till  Läroplanen nedan.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar med anteckningar, foton och ibland kanske genom att filma.

Vi dokumenterar vad de tror kommer att hända vid de olika experimenten, vad som händer och slutsatser.

Vi kommer också att dokumentera i barnens lärlogg på Unikum. Barnen kommer att vara delaktiga i dokumentationen genom samtal och reflektion tillsammans i gruppen.

 

REFLEKTION OCH UTVÄRDERING

Förutom att vi under arbetets gång hela tiden samtalar och reflekterar med barnen, kommer vi också att reflektera och utvärdera efteråt, dels tillsammans med barnen, dels pedagoger emellan. Med hjälp av dokumentationen under arbetets gång, kan vi se på hela processen och vilken utveckling och progression som förhoppningsvis har uppstått.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: