Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande och Estetiska uttrycksformer

Skapad 2017-01-27 12:10 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9 Bild
På Källerian arbetar vi med de estetiska uttrycksformerna. Barnen är mycket kreativa och de uppträder gärna på vår aktivitet Open Stage eller gör mer stillasittande kreativa projekt som exempelvis enorma pärlplattor på en idol. Här berättar vi om vårt tillvägagångssätt.

Innehåll

 Nuläge:

Många barn är intresserade av att uppträda på Open Stage, men många vill göra det på sitt egna vis och får det svårare när de ska samarbeta med andra.

Vi ser att det ofta är samma barn som uppträder, men även publiken som tittar på är aktiva och klappar med, peppar och är intresserade.

Många barn är pyssliga och tycker om att skapa pärlplattor, bilder och hittar på kreativa lekar. De bygger värdar med kartonger, filtar och kuddar. Ett par stycken har tillverkat ett kasino och ett par andra har byggt en egen affär.

Förut lät vi barnen vara kreativa på sina ipads för att göra Stop-motion filmer. Detta tyckte vi en stund gick överstyr och därför tog vi bort dem ett tag. Nu gör ingen Stop-motion filmer längre. Vi funderar därför på att återinföra tillgången till ipaden om de använder stop-motion appen.

 

Mål:

Vårt mål är att eleverna genom leken ska kunna pröva sin identitet och utveckla sin kreativitet.

Vi vill även att de ska öka sin förmåga att samarbeta och kommunicera, detta ex. i att kunna vara med andra kompisar än de brukar på Open stage.

Vi skulle vilja att alla känner tilltro till sin egen förmåga genom att våga uppträda om en vill eller att skapa något en känner sig nöjd med.

 

Tillvägagångssätt:

Genom olika aktiviteter ska vi uppfylla dessa mål:

Vi har Open Stage på Källerian, en populär aktivitet där barnen får uppträda själva eller tillsammans med andra.

Stop motion

Kreativa pärlplattor

Pyssel vid olika högtider

Testar barnens egna lekideér på fritidsgympa

Gymnastik, parkour uppvisning

IKT

Läroplanen säger:

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. 

 

Analys

Vi har inte uppnått målen än men vi jobbar med dem hela tiden. Många är på god väg.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: