Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner Åk 2-3 Vt 2017

Skapad 2017-01-27 13:41 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 2 – 3 Religionskunskap
I Sverige och världen finns många olika religioner. Du ska få lära dig mer om några av de större. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religion och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

 

Du ska få lära dig/Våra mål

Förstå vad som menas med religion och religionsfrihet.

Känna till några högtider, symboler,heliga platser och berättelser inom kristendom, judendom och islam.

Kunna jämföra och se likheter och skillnader mellan religionerna.

Du ska få förståelse för att judendom, kristendom och islam har samma ursprung.

Du ska delta aktivt i grupparbeten och diskussioner.

Reflektera kring livsfrågor och koppla det vi samtalar om till egna erfarenheter.

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att lära dig genom att:

delta i gemensamma samtal

titta på film

använda VÖL-modell för att samla fakta

dokumentera med ord och bild

samla ord och begrepp och skriva egna faktatexter

läsa faktatexter om olika religioner

undersöka likheter och skillnader mellan religioner med bla VENN-diagram

reflektera och samtala om tex religionsfrihet

höra berättelsen om Abraham och hur den har format de olika religionerna

 

Bedömning / Dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

vara delaktig i diskussionerna kring judendom, kristendom och islam

du kan beskriva något som är viktigt i religionerna, tex helig plats, symbol, helig bok, helig person, högtider

förklara några skillnader och likheter mellan judendom, kristendom och islam

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: