Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2017-01-27 19:34 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild Svenska som andraspråk
Nu är det dags att skriva sagor igen! Du kommer att få höra många spännande sagor, få möjlighet att lära dig mer om hur sagor är uppbyggda och skriva egna sagor.

Innehåll

Elevdel

Arbetsområde

Vi kommer att träna på att skriva sagor. Vi kommer att prata om vad som kännetecknar sagor samt läsa olika sagor och besvara frågor till det lästa. Vi kommer träna på att måla bilder som förmedlar texters innehåll samt för att kunna återberätta den lästa sagan med hjälp av bilder. Vi kommer att skriva sagor, en egen samt en fortsättning på en befintlig. Vi kommer även att träna på att ge och ta emot respons på sagorna. Vi kommer att öva på att skriva sagor genom att:

 • läsa och titta på olika sagor, 
 • prata om sagans kännetecken, 
 • prata om sagors uppbyggnad,
 • måla bilder utifrån sagor tillsammans och enskilt. 
 • ge och få feedback, 
 • bearbeta dina texter med hjälp av dator.

Konkreta mål

Du ska kunna skriva en innehållsrik saga med tydlig handling och passande bilder.

Mål

 • Du ska kunna skriva en saga med tydlig handling/röd tråd.
 • Du ska kunna skriva korrekta meningar med stor bokstav, punkt och andra skiljetecken.
 • Du ska kunna vad som kännetecknar en saga.
 • Du ska kunna skriva en saga med varierat språk, som t ex beskriva personer och miljöer, använda synonymer, skriva så att läsaren ser en inre bild.
 • Du ska kunna måla relevanta bilder till texter
 • Du ska kunna muntligt berätta din saga med hjälp av dina sagobilder. 
 • Du ska kunna ge respons på klasskamraters sagor.
 • Du ska kunna bearbeta och förbättra din saga utifrån respons som du får från dina klasskamrater.

 

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga:

 • att skriva en saga med en tydlig handling.
 • att skriva korrekta meningar och använda lämpliga skiljetecken.
 • att göra sagan levande för läsaren genom att använda ett varierat språk.
 • att du kan urskilja kännetecken för genren saga.
 • att du kan måla bilder som förmedlar textens innebörd.
 • att du kan muntligt berätta din saga med hjälp av dina egna sagobilder.
 • att du kan ge och ta emot respons på skrivna sagor

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 6
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Bl SvA
Sagor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva och berätta sagor
Röd tråd
Hur jag som läsare kan hänga med i din text. Skriver du så att läsaren/lyssnaren förstår?
Du kan skriva en saga med begripligt innehåll
Du kan skriva en saga med relativt tydligt innehåll
Du kan skriva en saga med tydligt innehåll
Språklära
T ex stavning, skiljetecken, stor bokstav, talstreck.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. * Du skriver meningar med punkt och stor bokstav och använder regler för stavning med god säkerhet.
Beskrivningar/Handling
Person- och miljöbeskrivningar
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar och har en enkel handling. * Du kan på ett enkelt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och har en utvecklad handling. * Du kan på ett tydligt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och har en välutvecklad handling. * Du kan på ett mycket tydligt sätt beskriva personer och miljön i din saga.
Struktur
Inledning, handling och avslutning.
Din text har i huvudsak fungerande struktur. Din saga har en enkel inledning, handling och avslutning.
Din text har relativt väl fungerande struktur. Din saga har en ganska tydlig inledning, handling och avslutning.
Din text har väl fungerande struktur. Din saga har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Sagodragen
Hur du använder sagodragen i din saga
Du har med några av de olika sagodragen i din saga.
Du har med ett flertal av de olika sagodragen i din saga.
Du har med många av de olika sagodragen i din saga.
Ge respons
Ge dina klasskompisar beröm och råd/tips på vad de kan tänka på nästa gång de skriver en text.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll. Du kan läsa igenom någon annans saga och ge enkla råd/tips för att förbättra sagan.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll. Du kan läsa igenom någon annans saga och ge utvecklade råd/tips för att förbättra sagan.
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll. Du kan läsa igenom någon annans saga och ge välutvecklade råd/tips för att förbättra sagan.
Använda respons
Du kan förbättra din egen text efter genomläsning. Du kan använda dig av dina klasskompisars och lärares råd och ändra i din text för att förbättra den.
Du kan utifrån respons bearbeta din saga mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din saga mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din saga mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Illustrationer
Måla bilder som förtydligar sagan.
Genom att kombinera text med bilder så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sina sagas budskap.
Genom att kombinera text med bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra sin sagas budskap
Genom att kombinera text med bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra sin sagas budskap.
Muntliga redogörelser
Du kan muntligt berätta din saga med tydlig struktur: inledning, handling och slut.
Du kan förbereda och muntligt berätta enkla sagor med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och muntligt berätta utvecklade sagor redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och muntligt berätta utvecklade sagor med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: