Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild, vt åk 4

Skapad 2017-01-29 15:31 i Fårboskolan Oskarshamn
Grundskola 2
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser...

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa...

(Utdrag ur Lgr11)

Innehåll

Vad?

I ämnet bild kommer vi att arbeta med:

 • bildframställning.
 • redskap och metoder för bildframställning.
 • bildanalys.

Hur?

Ämnet bild ligger i åk 4 inlagt som eget ämne med ett pass på 80 min/vecka. På bildlektionerna kommer vi i första hand träna oss i olika slags tekniker och användandet av olika verktyg, för att framställa bilder.

 • framställa berättande bilder.
 • teckna, måla, modellera och konstruera.
 • prova på de element som bygger upp en bild, färg, form, linjer, ytor samt för- och bakgrund.
 • använda olika verktyg för bildframställning.
 • granska, jämföra och analysera bilder. 

Bedömning

Under arbetets gång bedömer jag elevens förmåga att:

 • kommunicera med bilder och uttrycka budskap.
 • skapa bilder med olika verktyg och metoder.
 • samtala kring bilders budskap och betydelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: